0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Sahateollisuus tarjoaa ratkaisuja

Sahateollisuus tuottaa vientialoista suhteellisesti eniten kotimaista arvonlisää. Sahateollisuuden sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia arvioiva raportti kertoo laajasti vähähiiliseen, fossiilivapaaseen yhteiskuntaan ja paikalliseen hyvinvointiin tarjoamistaan ratkaisuista.

Toimialatilastot

Raaka-aine, tuotanto, vienti ja tuontitilastot. Viimeisin päivitys 7.3.2022.

Ajankohtaista

Energiateollisuuden päästöt vuonna 2022 olivat 9 milj. tonnia – sattumalta juuri saman verran, mitä Suomessa tuotettu sahatavara edellisvuonna sitoi hiiltä itseensä!

2021 tuotettiin noin 12 milj. m3 sahatavaraa, joka varastoi 750 kg hiiltä/m3.
#sahateollisuus #melkovaikuttavaa

Veljekset Vaaran sahalla keskusteltiin kilpailukyvystä sekä mm. Pohjois-Suomen metsien käytöstä. Kansanedustajat olivat yksimielisiä siitä, että suojelutavoitteita koskevaa keskustelua pitäisi käydä luontoarvot edellä.

#sahateollisuus #melkovaikuttavaa

https://sahateollisuus.com/2023/01/24/sahataanko-vai-suojellaanko-lapin-paattajat-koolla-tervolassa-veljekset-vaaran-sahalla/

Kiitos @heikkiautto, @MarkusLohi, @ojalaniemela ja @KaisaJuuso vierailusta Vaara-konsernilla. Lappi ja sen teollisuus on hyvissä käsissä tulevaisuudessakin: sahateollisuuden toimintaympäristön kilpailukyvyn parantamiseen löytyy yhteistä tahtoa. 🪚 #talous

Load More

Sahojen ympäristötarina on muihin suuriin vientialoihin verrattuna ylivoimainen.

Tommi Sneck, hallituksen puheenjohtaja Sahateollisuus ry

 

Yhteistyökumppanit

yhteystiedot

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.