0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Luonnonvarakeskus LUKE tilastoi viikoittain toimijoiden puunhankinnan hinta- ja määrätietoja ja tuottaa niitä julkisuuteen. Tilastohintoja käytetään laajasti viitehintana puukauppoja sovittaessa. Kolmen suurimman toimijan osuus tilastoiduista määristä on merkittävä, yli 80%. Tilastoihin ilmoitetaan pystykaupoilla ostettavan puutavaralajin kantohinta. On yleisesti tiedossa, että ostajat käyttävät nykyisin kantohinnan jatkeena runsaita puukaupan lisiä, bonuksia, ilmaisia palveluita sekä risuille ja kannoille maksettavaa lisähintaa, jotka eivät tilastoidu puutavarakohtaisiin tilastohintoihin tai antavat mahdollisuuden manipuloida raportoitavaa hintaa. Kotimaisen kuitupuun tilastohinta on ollut muuttumaton pitkään. Samaan aikaan Itämeren alueelta tai Venäjältä tuotu kuitupuu maksaa tuontitilastojen mukaan huomattavasti kotimaista kuitupuuta enemmän.

Sahojen toimittaman kuitupuun ja sahahakkeen hinta on ollut vuosia sidottu hintatilastoihin. Tilanne on absurdi. Kuvaavaa on, että mikäli yksityisen sahateollisuuden kuitupuun ja sahahakkeen lastaisi laivaan, ajaisi aluevesien ulkopuolelle ja palauttaisi takaisin lähtösatamaan, pitäisi niiden hinnan tuontitilastojen valossa nousta jopa puolitoistakertaiseksi.”

Yksityiselle sahateollisuudelle on mahdollisesti aiheutunut vuosien aikana jopa kymmenien miljoonien tappioita vääristyneen kuitu-tukki-hintasuhteen ja hintasuhteiden vääristymistä tukevan hintatilaston kautta.

Luonnonvarakeskuksen ylläpitämä nykyisenkaltainen hintatilastointi osaltaan tukee vääristynyttä ja keinotekoisen alhaista kuitupuun hintaa.

Kysyä sopii, kuinka järkevänä tällaiseen järjestelmään kuulumista voidaan yksittäisten sahojen kannalta ylipäänsä pitää?

 

Kai Merivuori
Sahateollisuus ry
Puh 040 532 2868
email: kai.merivuori@sahateollisuus.com

Ajankohtaista

Reilua peliä valtiolta
Kauppalehdessä 18.10. olleen artikkelin mukaan Metsäteollisuus on huolissaan päästöoikeuksien kallistumisesta. On kuitenkin syytä tuoda esiin, että tilanne…
» Lue lisää

ISC2018 – Lehdistötiedote
Press Release, Riga 12 October 2018 A SATISFYING YEAR FOR THE TIMBER MARKETS AMID LONG-TERM CHALLENGES On the 11th and 12th October 2018 the 66th edition of the…
» Lue lisää

SAHATEOLLISUUS RY:N JA BUSINESS FINLANDIN ”WOOD FROM FINLAND” -OHJELMA PALKITTIIN KIINASSA
Palkitulle sahateollisuuden ohjelmalle on tärkeää saada jatkoa Sahateollisuus ry:n ja Business Finlandin toteuttama Wood from Finland -ohjelma palkittiin…
» Lue lisää

Share This