0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Palkitulle sahateollisuuden ohjelmalle on tärkeää saada jatkoa

Sahateollisuus ry:n ja Business Finlandin toteuttama Wood from Finland -ohjelma palkittiin Chongqingissa 16.9.2018 CTWPDA:n (China Timber and Wood Product Distribution Association) tunnustuksella ja kunniakirjalla. Palkitun sahatavaran vientihankkeen jatkoa tarvitaan ennen kaikkea tuotteiston ja myynnin kehittämiseen uusilla alueilla.

Ohjelmalla on ollut suuri merkitys sahatavaran viennin kasvattamisessa Kiinaan, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori sanoo.

Suomen metsä- ja biotalousstrategian mukainen sahateollisuuden tuotannon kasvu on viimeisen viiden vuoden aikana viety käytännössä kokonaan Kiinaan. Viennin arvo on 2010-lu-vulla kasvanut muutamista miljoonista euroista n. 330 miljoonaan euroon (2017). Ohjelman aikana sahatavaran vienti nelinkertaistui 1,7 miljoonaan kuutiometriin (2017). Kiina oli näin ollen sahatavaran suurin vientimarkkina vuonna 2017. Tänä vuonna sahatavaran kysyntä Kiinassa on pudonnut ja kilpailu kiristynyt. Kiina pysyy kuitenkin yhä vientimaiden kärjessä.

Etenkin nyt Kiinan markkinatilanteen muuttuessa menekinedistämisohjelman jatkamisella on suuri merkitys, Merivuori painottaa.

Menestyvän ohjelman jatkaminen tukisi myös valtion panostuksia uusiin hankkeisiin.

Sahateollisuuden tavoitteena on jatkaa menekinedistämisohjelmaa ja tiivistää yhteistyötä Kiinassa etenkin teollisten loppukäyttäjien kanssa. Lisäksi Kiinan puutuoteteollisuuden nopeaan rakennemuutokseen pyritään vastaamaan ja sahatavaran jatkojalosteiden vientiä pyritään lisäämään.

Business Finlandin lisäksi Wood from Finland -ohjelma on saanut merkittävää tukea ja arvovaltapalveluita maa- ja metsätalousministeriöltä ja -ministereiltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä Suomen diplomaattiverkostolta eri maissa. Ohjelma on palkittu Suomessa yhtenä Business Finlandin menestyksekkäimpänä ohjelmana.

Chongqingissa kahdeksas globaali puutuotekonferenssi

Kiinalainen sahatavaran ja puutuotteiden kansallinen maahantuoja- ja jakelujärjestö China Timber and Wood Product Distribution Association (CTWPDA) järjesti 16.09.2018 Chongqingissa kahdeksannen Globaalin puutuotekaupan konferessin (8th China Global Wood Trade Conference). Konferenssiin osallistui suomalaisten lisäksi puualan yrityksiä ja organisaatioita sekä logistiikkayrityksiä Uruguaysta, Meksikosta, USA:sta, Kanadasta, Uudesta-Seelannista, Venäjältä sekä lukuisista Euroopan yhteisön maista, mukaan lukien suuret puutuotteiden tuottajamaat Ruotsi, Saksa ja Itävalta. Osallistujia oli yhteensä 350. CTWPDA:n jäsenkunta koostuu 2000:sta puutuotteiden maahantuoja- ja jakeluyhtiöstä.

 

Lisätietoja: Kai Merivuori, toimitusjohtaja, Sahateollisuus ry, puh. 040 532 2868, email: kai.merivuori@sahateollisuus.com

Share This