0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Kauppalehdessä 18.10. olleen artikkelin mukaan Metsäteollisuus on huolissaan päästöoikeuksien kallistumisesta. On kuitenkin syytä tuoda esiin, että tilanne metsäteollisuuden sisällä vaihtelee toimialoittain.

Sahateollisuus on energian suhteen omavarainen. Sahateollisuudessa poltetaan prosessin sivutuotteita kuten purua ja kuorta. Sahojen omaan käyttöön, sahatavaran kuivaamiseen, kuluu kolmannes näin syntyvästä polttokelpoisesta biomassasta. Loput myydään energialaitoksille. Jalostuskelpoista haketta ei luonnollisesti polteta, vaan se myydään sellutehtaille.

Kilpailijamaissa purusta ja kuoresta tuotetaan paikallisesti sahan lämmöntuotannon yhteydessä myös sähköä. Tämä on mahdollistettu erilaisin tukijärjestelmin. Suomessa tätä ei ole nähty metsäteollisuuden suuryritysten vuoksi mahdolliseksi.

Päästöoikeuksien hinnan nousu johtaa sähkön hinnan nousuun. Suuret yritykset on puskuroitu hinnannousua vastaan päästökaupan kompensaatiotuen avulla. Sahateollisuus ei saa kompensaatiotukea, vaan joutuu maksamaan hinnannousun lyhentämättömänä. Lisäksi suuret yritykset ovat ns. energiaveroleikkurin piirissä, jonka piiriin vain pari suurinta sahayritystä pääsee.

Valtio tukee voimalaitoksia, kun ne käyttävät metsähaketta sähköntuotannon polttoaineena. Päästöoikeuden hinnan noustessa tuki vähenee pudoten lopulta kokonaan pois. Periaatteessa järkevä järjestelmä ei ole toiminut, koska päästöoikeuden hinta on tähän vuoteen asti pysynyt matalana. Tukijärjestelmä aiheuttikin vakavan markkinahäiriön 2016 ja 2017, kun metsähakkeesta syntyi raju ylitarjonta kulutusennusteiden pettäessä. Tämä johti sahojen purun ja kuoren vakaviin menekkiongelmiin ja hintaeroosioon. Laskun maksoi sahateollisuus.

Päästöoikeuden nopea hinnannousu onkin sahateollisuudelle tervetullut. Vaikka sähkön hinta nousee, laskee päästöoikeuden hinnannousu metsähakkeelle maksettavaa sähköntuotantotukea ja parantaa sahojen purun ja kuoren kilpailutilannetta.

Sahateollisuus toivoo valtiolta reilua peliä. Epäoikeudenmukaiset kompensaatiotuet ja energiaveroleikkurit tulee poistaa, vaikkapa niin, että samalla teollisuuden sähköveroa alennetaan. Tällöin valtio kohtelisi yrityksiä tasavertaisesti, eivätkä tukijärjestelmät aiheuttaisi lisäkustannuksia ja ongelmia osalle teollisuutta.

 

Kai Merivuori
Sahateollisuus ry – Finnish Sawmills
Säästöpankinranta 4 C 24
00530 Helsinki
Tel +358 40 532 2868
Email:kai.merivuori@sahateollisuus.com
www.sahateollisuus.com

Share This