0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Sahateollisuuden asema on ilmastopolitiikan kannalta positiivinen. Sahat tuottavat pitkäkiertoisesta raaka-aineesta pitkäkiertoisia tuotteita. Puuhun sitoutunut hiili jatkaa kiertoaan puutuotteissa moninkertaisen ajan verrattuna lukuisiin muihin biotalouden tuotteisiin, parhaimmillaan jopa satoja vuosia. Sahatukin kasvattaminen puolestaan tukee metsien biodiversiteettiä. Ero uusiutumattomista luonnonvaroista tehtyihin tuotteisiin on vieläkin suurempi.

Puutuotteiden käyttöä kannattaakin suosia niin kaavoituksessa kuin julkisissa hankinnoissa muutenkin – pihoista palvelutaloihin. ”Kotimaisen sahatavaran käyttö on ilmastoteko ja sahatavaran vienti ulkomaille on pitkäkestoisten hiilivarastojen vientiä”, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori sanoo.

Sahateollisuudessa tuotettiin tammi-marraskuussa 11,1 miljoonaa kuutiometriä, missä kasvua viime vuoteen verrattuna oli yksi prosentti. Saha- ja höylätavaran vientimäärä putosi tammi-syyskuussa 7%. Sahatavaran vientihinnat vahvistuivat syyskuun loppuun mennessä tullitilaston mukaan 10% verrattuna edelliseen vuoteen. Sahatavaramarkkinan veto kääntyi toisen kvartaalin lopulla nopeaan laskuun Kiinan ja Egyptin painamana ja sahatavaravarastot ovat kasvaneet. Markkinoita on menetetty kilpailijoille. Nopeasti heikentyneistä markkinanäkymistä huolimatta tukin hinta on jatkanut trendinomaista nousuaan.

Sahojen purun ja kuoren kilpailuasema yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa on metsähakkeeseen verrattuna kohentunut, mikä vahvistaakin markkinoilla ilman tukia kilpailevien purun ja kuoren roolia uusiutuvan energian markkinoilla.

Suomalainen tukipolitiikka vääristää edelleen markkinaa. Sahateollisuus ei saa päästökaupan kompensaatiotukea lainkaan ja merkittävä osa sahateollisuudesta jää myös energiaveroleikkurin ulkopuolelle. Molemmat tuet kohdistuvat lisäksi osin fossiilisten polttoaineiden käyttöön.

”Tuet tulisi kohdistaa yhtäläisinä koko metsäteollisuudelle tuotteesta ja yrityskoosta riippumatta”, Merivuori korostaa. Sahateollisuus toivoo valtiolta reilua peliä – yrityksiä tulee kohdella tasavertaisesti. Näin vahvistetaan sahateollisuudenkin kansainvälistä kilpailukykyä.

Lisätietoja:
Kai Merivuori
toimitusjohtaja
Sahateollisuus ry
Puh 040 532 2868
Email: kai.merivuori@sahateollisuus.com

Sahateollisuus ry on vuonna 1945 perustettu itsenäisen sahateollisuuden etujärjestö. Yhdistyksellä on 33 jäsenyhtiötä, joiden osuus Suomen sahatavaran tuotannosta on runsaat puolet. Sahatavaran viennin arvo oli v 2017 n. 1,7 miljardia euroa. Sahat maksavat kaksi kolmannesta metsänomistajien kantorahatuloista. Suomalainen sahatavara on kestävän kehityksen mukainen uusiutuva materiaali, jonka kysyntä kasvaa.

Share This