0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Wood from Finland konferenssi Helsingissä

Yli kolmesataa sahatavarakaupan, logistiikan ja puualan koulutuksen asiantuntijaa kokoontui 14.2.2019 Helsinkiin vuosittain järjestettävään Wood from Finland -konferenssiin. 

Konferenssin avasi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, joka korosti puheessaan korkeatasoisen koulutuksen ja tasa-arvoisuuden merkitystä kilpailukyvyn luomisessa. Grahn-Laasonen totesi, että opetustarpeen ennakointi ja koulutuksesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää myös sahateollisuuden nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Sahatavaran kysyntä kasvaa globaalisti – tavaravirrat muutoksessa

Kanadalainen Russ Taylor (Forest Economic Advisers, LLC) antoi katsauksen maailman sahatavarakaupan näkymistä ja sahatavaran positiivisesta vaikutuksesta ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Markkinanäkymä on kokonaisuutena varsin positiivinen, mutta tavaravirrat muuttuvat kysyntä- ja tarjontarakenteen muuttuessa. Taylor toi esiin suomalaisten sahojen erinomaisen maineen Kiinan markkinalla, mutta esitti huolensa suomalaisten kansainvälisestä kilpailukyvystä. Keskeisinä kilpailukykyä painavina seikkoina Taylor mainitsi korkeat raaka-ainekustannukset ja sivutuotemarkkinan haasteet, jotka puolestaan heikentävät suomalaisten uusiutumis- ja investointikykyä. Taylor kannusti kartoittamaan USA:n markkinan tarjoamia mahdollisuuksia kysynnän kasvaessa ja etenkin kanadalaisen tarjonnan niukentuessa.

Sahatavaran kysyntänäkymää Kiinassa positiivinen – pitkäjänteisyyttä tarvitaan

Senior Advisor Anna Ni (Business Finland, Shanghai) kertoi taloudellisen epävarmuuden, teollisuuden rakennemuutoksen ja valuuttakurssin heikkenemisen aiheuttaneen haasteita kiinalaisille sahatavara-asiakkaille ja kehotti sahoja pitkäjänteiseen toimintaan, koska sahatavaran kysyntänäkymä Kiinassa pidemmällä tähtäimellä on edelleen positiivinen. 

Sahateollisuuden tulos kohtuullinen, kilpailukyvyssä parantamisen varaa

Sahateollisuuden tuotanto kasvoi vuonna 2018 yhdellä prosentilla edellisestä vuodesta 11,8 miljoonaan kuutiometriin. Vientimäärä laski seitsemän prosenttia yhdeksään miljoonaan kuutiometriin. Viennin keskihinta nousi kuusi prosenttia. Sahatavaran vientimaiden kärkikolmikossa olivat suuruusjärjestyksessä Egypti, Japani ja Kiina. Vienti Kiinaan putosi lähes 40% runsaaseen miljoonaan kuutiometriin ennätyksellisestä vuodesta 2017, mutta saavutti silti vuoden 2016 tason. Kotimaan kysyntä elpyi hieman finanssikriisistä alkaneen laskun jälkeen. Sahatavara oli vuonna 2018 Suomen kuudenneksi tärkein vientiartikkeli.

Sahateollisuuden muodostui kuluneena vuonna kohtuulliseksi alkuvuoden vilkkaan kysynnän ansiosta. Sahojen tuottaman hakkeen, purun ja kuoren parantunut markkinatilanne tuki tuloskehitystä merkittävästi.

Lisätietoja:

Kai Merivuori

toimitusjohtaja

Sahateollisuus ry

email: kai.merivuori@sahateollisuus.com

puh. 020 7790961

Share This