0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Sahateollisuus ry on nimittänyt MMM, metsänhoitaja Anniina Kostilaisen yhteiskuntasuhdepäällikökseen

Sahateollisuus tehostaa edunvalvontaansa ja vaikuttamista. Itsenäisiä sahoja edustava Sahateollisuus ry on nimittänyt yhteiskuntasuhde-päällikökseen MMM, metsänhoitaja Anniina Kostilaisen. Tehtävä on uusi ja sen perustamisen taustalla on sahateollisuuden ja puurakentamisen kasvava merkitys yhteiskunnassa. Kostilainen aloittaa uudessa tehtävässä 06.05.2019.

”Meillä on erittäin hyvä tarina ja tarvitsemme sen kertomiseen lisävoimia. Sahateollisuus on tärkeässä roolissa pyrittäessä pois fossiilitaloudesta. Sahateollisuuden tuotteet ovat pitkäaikaisia hiilivarastoja ja mahdollisuudet esimerkiksi kestävän kaupunkirakenteen edistämisessä ovat suuret. ”Olemme valtavan iloisia siitä, että saamme Kostilaisen monipuolisen vastuullisuusosaamisen ja näkemyksellisyyden tukemaan tavoitteitamme”, Sahateollisuus Ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori sanoo. Kostilainen siirtyy Sahateollisuuteen FSC Suomen pääsihteerin tehtävästä.  Kostilaisella on lisäksi hyvä metsäpolitiikan tuntemus Maa- ja metsätalousministeriössä hankitun työkokemuksensa ansiosta. Kostilainen on Vantaalla kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu (vihr.) ja teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja.

Tulevaisuuden toimiala

”Sahateollisuudella on pitkä ja menestyksekäs historia suomalaisena puunkäyttäjänä. Haluamme varmistaa, että toimiala menestyy myös tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä. Sahatavara on yksi tärkeimmistä vientituotteistamme ja auttaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita myös niissä maissa, joilla ei ole omia metsävaroja. Sahateollisuus tarjoaa kestävän ratkaisun mm. puurakentamisessa, huonekaluteollisuudessa ja infrastruktuurissa, joissa puulla voidaan korvata fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvia tuotteita”, Kostilainen toteaa. ”Toiminnan vastuullisuus on tulevaisuudessa menestymisen ehto” Kostilainen linjaa ja poimii esimerkiksi Sahateollisuuden sosiaalisen vastuullisuuden saavutukset.  ”Itsenäinen sahateollisuus perustuu perheyrityksiin. Omistajuus on paikallista ja sitoutunutta ja työllistää tuhansia ihmisiä maakunnissa paikallisten raaka-ainelähteiden lähellä. Valtaosa toimialan rahavirroista päätyy yksityisille metsänomistajille ympäri Suomen.”

Yhteiskuntasuhdepäällikkö vastaa Sahateollisuus Ry:n vaikuttajaviestinnän tavoitteellisesta suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä yhdessä hallituksen ja toimitusjohtajan kanssa ja osallistuu aktiivisesti alan kehittämiseen. ”Sahateollisuus haluaa olla mukana luomassa avointa ja ratkaisukeskeistä keskustelukulttuuria metsäalalle”, Merivuori painottaa.

 

Lisätietoja:

Kai Merivuori, puh 040 5322 868
Anniina Kostilainen, puh 044 5840 164

 

Share This