0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Globaalissa sahatavaramarkkinassa tapahtuneista muutoksista huolimatta suomalaisten sahojen tuotantomäärät kasvoivat alkuvuonna molempien puulajien osalta. Tammi-maaliskuussa kokonaistuotanto oli 3 miljoonaa kuutiometriä ja kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 3 prosenttia.

Tuotannosta puolet, 1,5 miljoonaa kuutiometriä, oli mäntysahatavaraa, jota tuotettiin 2 prosenttia edellisvuoden vertailuajanjaksoa enemmän. Kuusen sahausmäärä nousi niin ikään 1,5 miljoonaan kuutiometriin kasvun ollessa 4 prosenttia.

12 kuukauden kumulatiivinen tuotantomäärä Suomessa oli maaliskuun lopussa 11,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä tarkoittaa 2,7 prosentin kasvua. Vastaavan tarkastelujakson luku naapurimaassa Ruotsissa oli 18,6 miljoonaa kuutiometriä kasvun ollessa 4 prosenttia. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Ruotsissa on sahattu 4,9 miljoonaa kuutiota ja kasvua on ollut jopa 7 prosenttia edellisvuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna.

Share This