0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

METSIEN MONIMUOTOISUUTTA PITÄÄ VAALIA – METSO-OHJELMAN RESURSSIT TURVATTAVA ALKAVALLA HALLITUSKAUDELLA

Me allekirjoittaneet, laaja joukko metsä- ja ympäristöalan sekä virkistyskäytön toimijoita, vetoamme yhdessä kaikkiin eduskuntaryhmiin ja asianomaisiin ministeriöihin, jotta Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n resurssit turvataan hallituskaudella 2019-2023.

Vapaaehtoisella METSO-ohjelmalla on keskeinen rooli eteläisen Suomen monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden metsien suojelussa ja talousmetsien luonnonhoidossa. Hiljattain julkaistut luontotyyppien ja lajiston uhanalaisuusarviot korostavat entisestään METSO-ohjelman merkitystä.

METSO-ohjelman tavoitteena on suojella pysyvästi 96 000 hehtaaria monimuotoisuuden kannalta arvokkaita metsäalueita sekä saada 82 000 hehtaaria määräaikaisen suojelun ja luonnonhoitohankkeiden piiriin vuoteen 2025 mennessä.

Vuoden 2018 loppuun mennessä METSO:n pysyvälle suojelulle asetetusta tavoitteesta on täytetty noin 72 % (noin 70 000 hehtaaria) ja muiden METSO-kohteiden osalta noin 55 % (määräaikaisessa suojelussa noin 40 000 hehtaaria ja luonnonhoitohankkeita toteutettu noin 5 000 hehtaarilla).

Jotta METSO-ohjelmalle asetettuihin tavoitteisiin päästään, on alkavalla hallituskaudella turvattava sekä METSO:n rahoitus että henkilöresurssit. Vaikka METSO-ohjelman rahoitukseen tehtyjä leikkauksia on muutaman viime vuoden aikana paikattu, tarvitaan rahoituksen perustasoon korotus vuodesta 2020 lähtien. Toteutuksen tueksi tarvittavat henkilöresurssit on myös turvattava.

 

Helsingissä 9.5.2019

 

Bioenergia ry

BirdLife Suomi ry

Energiateollisuus ry

Kuntaliitto

Lusto – Suomen Metsämuseo

LUVA – Luonnonvarat ry

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

Metsähallitus

Metsäteollisuus ry

Natur och Miljö r.f.

Sahateollisuus ry

Suomen 4H-liitto ry

Suomen Latu ry

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Suomen Metsäsäätiö

Suomen Metsäyhdistys ry

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Teollisuusliitto

WWF Suomi

 

 

Share This