0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHAAJAKISÄLLI – MITÄ SAATIIN AIKAISEKSI? 

Sahaajakisälli – Osaamispääomaa koulutusyhteistyöllä hanke aloitettiin keväällä samoihin aikoihin kun Sahateollisuusmiesten Yhdistys (www.stmy.fi) vietti 90-vuotisjuhliaan. Vuosijuhlissa oli julkistettu metsätalousneuvos Ritva Variksen toimittama Sahateollisuus -oppikirja (www.puuteollisuuskirjat.fi ), jossa kirjoittajina olivat toimineet alan parhaat asiantuntijat. Sittemmin kirjasta on julkaistu myös englanninkielinen versio ja e-kirjat molemmista kirjoista. Samaan aikaan tuotettiin yhdessä Puuteollisuusinsinöörien Yhdistyksen kanssa Puulevyteollisuuden vastaavat oppikirjat.

Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen hallituksessa on pitkään oltu huolissaan alan rekrytointitilanteesta varsinkin myynti-ihmisten ja insinöörien osalta. Alan koulutus korkeakoulutasolla on hiipunut käytännössä vain Lahden AMK:n varaan ja yliopistotasolla alan kursseja saa opetusohjelmista hakemalla hakea. Suuri osa sahojen toimihenkilöistä on suorittanut opintonsa sittemmin lakkautetussa Kotkan puutalousopistossa ja varsinkin sen puukaupallisella linjalla.

Sahaajakisällissä lähdettiin parantamaan yhteistyötä monella tasolla ja haluttiin toteuttaa käytännön toimenpiteitä. Ensinnäkin HAMK:n ja LAMK:n yhteistyö tuo yhteen asioita metsäpuolelta ja teollisuudesta. Koulujen ja teollisuuden yhteystyö nähtiin jo alussa välttämättömäksi, jotta saadaan jotain uutta aikaiseksi. Ja koska Sahateollisuus on yksi Suomen kansainvälisimmistä toimialoista, haluttiin edetä myös kansainvälisen koulutusyhteistyön saralla ja verrata eri maiden puutuoteteollisuuden kouluja ja edesauttaa niiden verkostoitumista.

Koulutusselvityksen ja keskustelujen (mm. workshop) perusteella päädyttiin toteuttamaan pilot-koulutuksena 15 opintopisteen kokonaisuus, jonka aiheiksi valikoituivat sahateollisuuden toimintaympäristö, sahatavaran kuivaus, tuotannonsuunnittelu, työturvallisuus, tiimityö sekä konkreettinen sahauspäivä Evolla. Koulutukselle annettiin nimeksi SahaTrainee. Kuusi lähiopetuspäivää ja niiden ennakkotehtävät sekä testit jaksojen jälkeen. Koulutukseen osallistui keväällä 2018 reilut 50 opiskelijaa alan kouluista ja alan yrityksistä sekä vähän niiden ulkopuoleltakin. Kouluttajina jaksoilla toimivat parhaat asiantuntijat teollisuudesta ja oppilaitoksista. Keskustelujen ja saatujen palautteiden perusteella opintokokonaisuus koettiin mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi niin uran alkuvaiheessa oleville opiskelijoille kuin urallaan jo pidemmälle ehtineille ammattilaisille.

Uuden oppikirjan lisäksi haluttiin rakentaa opetukseen oppimisympäristö, joka helpottaa opetusta kouluissa, mutta toimii myös yrityksissä sekä etä- ja itseopiskelussa. ”Digitaaliset luentoprujut”. Kirjan materiaalia karsittiin, jotta sisältö saadaan ”mahtumaan” internet-sivustoksi. Sivusto saatiin käyttöön SahaTrainee koulutukseen mennessä ja sitä on sen jälkeen päivitetty ja lisätty mukaan videoita niin konevalmistajilta kuin SahaTrainee luentoja. Oppimisympäristö, jonka nimeksi annettiin eSaha, on käyttäjille maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen www.sahateollisuuskirja.fi .

Hankkeen kansainvälinen seminaari pidettiin Sahateollisuus ry:n Wood from Finland konferenssin yhteydessä helmikuussa 2019. Mukana oli edustajia noin kymmenestä oppilaitoksesta Euroopassa ja kotimaassa. Ulkomaiset edustajat olivat Lahdessa LAMK:n vieraina (ERASMUS -vaihto) konferenssia edeltävän alkuviikon. Yhteensä koulutuksen rinnakkaisseminaariin osallistui reilut 50 henkilöä, jotka saivat tilaisuudessa tietoa saha- ja selluteollisuudesta Suomessa, globaalista taloustilanteesta sekä sahatavaran markkinatilanteesta. Tilaisuuden avasi Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Koulutusseminaarissa esiteltiin koulutustilannetta eri osallistujamaissa ja esitettiin yhteistyöehdotuksia monipuolisesti. https://woodfromfinland.fi/wffc19-material/

Mitä hankkeesta jää jäljelle?

Yllättävän paljon. SahaTrainee toteutettiin keväällä 2019 saman muotoisena, mutta eri aiheilla. On toivottavaa ja jopa oletettavaa, että tällaisesta kerran vuodessa toteutettavasta opintokokonaisuudesta tulee jatkuvaa toimintaa, joka yhdistää sahateollisuuden ja metsätalouden työntekijöitä ja opiskelijoita vuosittain. Nytkin jo nähtiin osallistujia, jotka suorittivat SahaTraineen sekä keväällä 2018 että 2019.

Oppimisympäristöä (eSaha) on päivitetty tuoreilla graafeilla ja videoita lisätään kevään SahaTraineen osalta. Kuluvan vuoden loppuun mennessä eSaha tuotetaan myös englanninkielisenä, jolloin sitä voidaan käyttää kansainvälisillä jaksoilla ja kansainvälisissä yrityksissä.

Yhteistyötä eurooppalaisten proffien kanssa jatketaan ja heidät kutsutaan osallistumaan Wood from Finland Conferenceen keväällä 2020. Proffat ovat keskustelleet keskenään ja käsittääkseni tarkoituksena on tehdä verkko-opetusta varten luentosarjoja proffien omilta vahvuusalueilta ja jakaa niitä muiden yhteistyöverkoston oppilaitosten kanssa. SahaTraineesta on tarkoitus rakentaa kansainvälinen versio ulkomailta kutsuttaville opiskelijoille ja sahojen yhteistyöyritysten työntekijöille.

Kari Perttilä

Kari Perttilä

Projektipäällikkö

Kirjoittaja on Sahateollisuus ry:n projektipäällikkö ja toiminut myös Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry:n sihteerinä.

Sertifiointityössä on tärkeää tavoitella standardia, joka asettaa metsien hoidolle riittävän kunnianhimoisen tason ja lisää siten sertifioinnin vaikuttavuutta ja uskottavuutta. Toisaalta sertifioinnin tulee olla käytännönläheistä ja helposti toteutettavaa sekä auditoitavaa. Standardin toteuttajien näkökulmasta on tärkeää, että standardit kehittyessään ovat kuitenkin jossain määrin ennakoitavia.

Sertifioinnilla voidaan parhaimmillaan lisätä metsien käytön hyväksyttävyyttä sekä käytännön vaikuttavuutta. Olennaista on, että standardeissa pystytään yhteensovittamaan tasapainoisesti kestävyyden eri osa-alueet.

Share This