0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SUOMALAINEN SAHATAVARA KIINNOSTAA KIINASSA

Jäätävä kevätsade toivottaa kiinalaiset yritysedustajat tervetulleeksi Business Finlandin tiloihin Helsingin Ruoholahteen. Donghua Gao:n mukaan sää miellyttää heitä.

”Kotona on jo aivan liian kuumaa”, Gao toteaa.  

Kiinalainen, huonekaluteollisuuden edustajista koostuva delegaatio vieraili Suomessa toukokuun lopussa. Viiden päivän mittaisen vierailun aikana delegaatio vieraili sahoilla ja loi kontakteja. Kauppojakin tehtiin.  Vierailu oli osa ”Wood from Finland” – vienninedistämishanketta. 

Vienninedistämisohjelmassa avaintekijöitä on ollut paikallisen sahatavara-asiantuntemuksen lisääminen, läsnäolo markkinoilla, kontaktien rakentaminen ja oman markkinatiedon lisääminen. Aivan oleellista onnistumisen kannalta on ollut se, että yritykset ovat alusta alkaen sitoutuneet hankkeeseen vahvasti. Hankkeen sisältö on rakennettu yritysten näkökulmasta tarkoituksenmukaiseksi ja siinä on haluttu välttää turhaa byrokratiaa.  

Sahateollisuus aloitti aktiivisen vienninedistämistyön vuonna 2014. Tuolloin suomalaisen sahateollisuuden vienti Kiinaan oli noin 200 000 m3. Hurjan, jopa 1,7 miljoonaan kuutioon nousseen viennin jälkeen määrä on asettunut noin miljoonan kuution tuntumaan, ollen 1,065 miljoonaa kuutiota vuonna 2018.  

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna näyttää siltä, että puun käyttö Kiinassa kasvaa. Teollisuuden prosessit tehostuvat ja muuttuvat nykyistä ympäristöystävällisemmäksi. Kuluttajat ovat kiinnostuneita pohjoismaisesta tuotannosta ja pohjoisen, revontulten alla kasvaneen metsän tuotteista. Lyhyen aikavälin tarkastelussa tämä kehityskulku ei kuitenkaan vielä näy eikä tuo toivottua kilpailuetua. Kiinalaisilla sisämarkkinoilla metsien käytön kestävyyteen liittyvät kysymykset eivät ole vielä merkitseviä 

Olennainen kysymys onkin, kuinka kiinalaista kulutusta voitaisiin ohjata vastuullisten valintojen suuntaan ja luoda sitä kautta lisäarvoa suomalaisille kestävän kehityksen ratkaisuille. Suomalaisella sahateollisuudella on hyvä tarina kerrottavanaan. Erityisesti vastuullisuus on suomalaisen sahateollisuuden voimavara. Ilmastonmuutoksen torjunnassa suomalaisen sahateollisuuden tuotteet ovat avainasemassa. Suomalaisen kestävän metsätalouden ja metsien monikäytön mallia on maailmanluokan konsepti, mutta sen hyödyntäminen edellyttää vientimarkkinoilta vastuullisuuskysymysten tunnistamista. Toisaalta kiinalaisen teollisuuden kehitys kohti resurssitehokkuutta haastaa suomalaisten toimijoiden jakelukanavien ja tuoteportfolion kehittämisen. 

 

Mitä vienninedistämismatkalta tarttui mukaan? Delia Timberin, Donghua Gaon mukaan kiinalaiset ovat kiinnostuneita vakaasta volyymista. Jos Suomi pystyy tarjoamaan tasaiset volyymit luotettavasti, on Suomi varteenotettava kumppani. Erityisesti säännöllinen junaliikenne on Gaon mukaan tärkeää. Tao MU Information Technology:n Anna Feng kiittää suomalaista tekniikkaa ja tuotteiden laatua. 

”Kiinalaiset ovat tarkkoja sahatavaran dimensioista. Jos suomalaiset pystyvät mukauttamaan tuotantoaan kiinalaisten tarpeiden mukaisesti, kauppoja kyllä syntyy”, Feng summaa.  

Share This