0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

TEE YMPÄRISTÖTEKO – TULE OPISKELEMAAN PUUTEKNIIKKAA 

Lahden Ammattikorkeakoulu LAMK on Suomen johtava puutekniikan oppilaitos. Alan työvoimapula ja toimintaympäristön muutos asettavat kovat haasteet puuinsinöörien koulutukselle.

Meillä on ”menetetty sukupolvi”, kun puualan koulutus ajettiin lähestulkoon alas. Työvoimapula näkyy nyt kipeästi kaikessa toiminnassa operaattoritasosta lähtien aina ylimmän johdon tehtäviin asti. Mekaaninen metsäteollisuus vie tuotannostaan yli 75 %, sahatavara on Suomen neljänneksi suurin vientituote ja mekaanisen metsäteollisuuden viennin arvo on 10 % maamme viennistä – silti alan toimijat ovat joutuneet pitkälti itse järjestämään ja rahoittamaan koulutustarjontaa, organisoimaan opetusmateriaaliaan ja niin edelleen.

Suomen metsäteollisuus on monet myrskyt kokenut. Auringonlaskun alaksikin nimitetty teollisuutemme elää jälleen uutta tulemista, mutta tässä kehityksessä ole sinällään mitään uutta. Kehitys kehittyy ja metsäteollisuus sen mukana. Tervanpoltto aloitti vientitoiminnan, joka kasvoi edelleen puutavaran vienniksi Britanniaan ja Alankomaihin, jotka molemmat kasvoivat voimakkaiksi merivalloiksi puulaivojen avulla.

1800-luvun lopulla alkoi laaja sivistystoiminta koululaitoksen myötä, mikä kasvatti mm oppikirjojen tarvetta. Lukutaidon yleistymisen myötä sanomalehti yleistyi ja paperin kysyntä kasvoi voimakkaasti. Sittemmin konttorit lisäsivät toimistopaperien kysyntää, samoin hygieniatuotteiden skaala kasvoi nopeasti.

Mekaanisessa metsäteollisuudessa vaneria ja sahatavaraa valmistetaan ja edelleen jalostetaan loppukäytön mukaan. Vaneriteollisuuden tuotteita on käytetty LNG-tankkereissa, luotijunissa, useissa eri kuljetusvälineteollisuuden tuotteissa ja vaativissa valutöissä, kuten esimerkiksi Petronas Towersissa.

Ammattitaitoa tarvitaan

Sahateollisuus on paljon muutakin kuin pyöreän tukin sahaamista kantikkaaksi. Jo metsästä asti ja sitten edelleen sahojen röntgenlaitteissa ja automaattisessa kameralajittelussa huomioidaan hyvinkin erilaisten loppukäyttökohteiden erityisvaatimukset. Japanin lujuuslajitellulla tavaralla ovat omat vaatimuksensa, jotka eroavat esimerkiksi Britanniaan menevästä puusta. Tanskalaisella ikkunatehtaalla on omat sääntönsä esimerkiksi sydänpuun osuudesta ja kiinalainen huonekaluvalmistaja hakee tiettyjä visuaalisia ominaisuuksia. Liimattuihin, esimerkiksi kerrostaloihin meneviin tuoteosiin on omat vaatimuksensa.

Olennaista on kuitenkin muistaa se, että metsäteollisuutemme eri sektorit elävät symbioosissa, jossa yksi osa tarvitsee toista. Tukkipuusta ei taatusti ole kannattavaa tehdä vessapaperia Kiinaan, se syntyy pitkälti tukin sivuvirroista.

Tämän päivän mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden myynti on ennen kaikkea teknistä myyntiä. Ketju kannolta asiakkaalle on lyhentynyt välikäsien vähentymisen myötä, samaan aikaan kun kaupasta on tullut aidosti globaalia bisnestä. Siksi teollisuus tarvitsee nyt koko toimitusketjun hallitsevia moniosaajia niin tuotannon, myynnin kuin logistiikankin tehtäviin.

Monta polkua insinööriksi

LAMK tarjoaa erilaisia, joustavia koulutusvaihtoehtoja alaa harkitseville. Nelivuotinen AMK-insinöörin päiväopiskelu muodostaa peruspaketin, jossa ensimmäisen vuoden yleisopintojen jälkeen siirrytään ammattiopintoihin, kuten sahateollisuuteen, levyteollisuuteen ja puusepänteollisuuteen sekä mm teollisen rakentamisen tuotteisiin. Opetus näissä aineissa suoritetaan englanniksi, mikä edesauttaa opiskelijoiden koulutus- ja työharjoittelua ulkomailla sekä myöhempää toimintaa työelämässä.

Kolmantena vuonna – usein jo yhteistyössä teollisuuspartneriemme kanssa – aletaan suunnittelemaan yksilöllistä urapolkua syventämällä ammattiopintoja ja samalla valitsemalla polkuun sopivia valinnaisia aineita.

Neljäntenä vuonna keskitytään opinnäytetyöhön. Tämä on yleensä selkeä toimeksianto, joka sivuaa tehtyjä opintoja. Tarkoitus on, että valmistuttuaan opiskelija on valmiimpi ja tutumpi ”tuote” potentiaalisille työnantajille. Opiskelijallakin on näin myös parempi käsitys alasta heti valmistuttuaan.

Yhä suositumpi opiskelutapa on monimuoto-opiskelu, missä työn ohessa voi suorittaa insinööritutkinnon myös neljässä vuodessa. Luennot ja tentit voi rytmittää oman työn oheen – luonnollisesti opiskelutahti on sama kuin päiväopiskelussa.

Kolmantena vaihtoehtona on muunto-opiskelu, jossa esimerkiksi puualaa aiemmin opiskellut muttei opintojaan loppuun vienyt voi suorittaa yhdessä-kahdessa vuodessa insinööritutkinnon.

Yhtä kaikki: mekaaninen metsäteollisuus tarjoaa mitä parhaimmat ja monipuolisimmat työllistymismahdollisuudet valmistuville insinööreille. Tarjoamme myös mahdollisuuden jatkaa AMK-jaksion jälkeen opintoja Diplomi-Insinööriksi. Kuinka moni muu ala tarjoaa mielenkiintoisen ja säännöllisen työn yhdistyneenä mahdollisuuden edetä urallaan alalla, jonka raaka-aine on uusiutuva ja erittäin ympäristöystävällinen verrattuna kilpaileviin materiaaleihin?

Nyt kannattaa tehdä ympäristöteko ja tulla LAMKiin opiskelemaan!

Esa Mikkonen
Lehtori

Lahden Ammattikorkeakoulu, Puutekniikka

 

Esa Mikkonen

Esa Mikkonen

Puutekniikan lehtori

Kirjoittaja on ollut metsäteollisuuden eri tehtävissä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Nykyisin hän työskentelee Lahden Ammattikorkeakoulussa puutekniikan lehtorina.

Share This