0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

HALLITUSOHJELMAN LUPAUKSET JÄIVÄT ODOTTAMAAN KONKRETIAA

 

Sahateollisuuden viesti näkyi hallitusohjelmassa, mutta hallituksen vuoden 2020 talousarvioesitys on pettymys. ”Hallitusohjelman kirjauksia ei ole uskallettu toteuttaa”, toteaa Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori. 

”Halllituksen tavoittelema yritystukien leikkaaminen jäi puolitiehen”, Merivuori jatkaa. Merivuoren mukaan hallitusohjelmaan kirjattu energiaveroleikkurin poistaminen tulee toteuttaa alentamalla samanaikaisesti teollisuuden sähkövero EU:n minimitasoon.

Nykyinen päästökauppakompensaatiojärjestelmä vääristää kilpailua metsäsektorin sisällä ja hidastaa hiilineutraaliin talouteen siirtymistä. Tällä hetkellä päästökauppakompensaatiojärjestelmä hyödyttää ainoastaan suurteollisuutta. Kilpailuneutraliteetin saavuttamiseksi hallituksen täytyy joko luopua järjestelmästä tai muodostaa vastaavan suuruinen sahateollisuudelle kohdistuva uusi tukimuoto.

Logistiikkakustannusten nousu huolestuttaa sahateollisuutta. Budjetissa esitetty polttoaineveron korotus yhdistettynä parafiinisen dieselin veronkorotukseen tulee vaikuttamaan sahateollisuuden kustannusrakenteeseen haitallisesti. ”Sahateollisuus on sitoutunut liikenteen hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseen. Polttoaineverojen raju korottaminen ei tätä tavoitetta kuitenkaan edistä”, Merivuori toteaa. Sen sijaan kustannusten nousu heikentää alan kansainvälistä kilpailukykyä entisestään. ”Hallitusohjelmassa luvattua kevyemmin verotetun ammattibiodieselin käyttöönottoa on kiirehdittävä”, Merivuori jatkaa.

Hallituksen tavoite julkisen talouden tasapainottamiseksi nojaa työllisyyskasvuun. Työllisyyden kasvua on turha odottaa, jos teollisuuden toimintaympäristöä kiristetään talouskäänteen kynnyksellä ja ympäristöä pidetään kilpailullisesti vääristyneenä tukien avulla.

”Nyt vientinäkymien nopeasti heiketessä on entistä tärkeämpää, että hallitusohjelman kirjaukset kotimaiseen puuhun ja työhön perustuvan puurakentamisen voimakkaasta edistämisestä toteutuvat. Siitä kiittää ilmasto ja Suomen talous”, Merivuori muistuttaa. Business Finlandin teollisuuslähtöisiä vienninedistämisponnisteluja on niinikään syytä lisätä.

Hallitusohjelman hiilineutraalisuustavoitteet ovat pitkälti yhteneväisiä sahateollisuuden tavoitteiden kanssa. ”Sahateollisuuden tuotteet ovat avainroolissa hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamissa. Luotamme siihen, että tämä hallitus uskaltaa vielä toteuttaa välttämättömät uudistukset”, Merivuori päättää

 

Lisätietoja:
Kai Merivuori
Sahateollisuus ry
Puh 040 532 2868

Share This