0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

YHTEINEN VIESTI EU:N SUUNTAAN VÄLTTÄMÄTÖN

Riihimäen sahan avoimissa ovissa pitämässään puheessa europarlamentaarikko Eero Heinäluoma kehotti metsäalaa yhteistyöhön ja pyöreään pöytään ilmastomuutoksen ratkaisemiseksi ja viestimiseksi Euroopan komissiolle.

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma puhui lauantaina 28.9. Versowoodin avoimien ovien päivässä Riihimäellä. Puheessaan hän toivoi metsäalan yhteistyötä ja yksituumaisuutta ilmastomuutoskeskustelun viestimisessä EU:hun päin.

 

”Metsäratkaisujen kannalta tosi tärkeä päätös tulee olemaan, kun lähikuukausina Euroopan unionissa alkaa tämän hiilinieluasian käsittely ja sitten katsotaan mitä nämä hiilinielut kussakin maassa ovat, ja miten ne vaikuttavat päästöjen määrään. Siinä meidän pitää olla aktiivisia.

Erityinen merkitys olisi, että suomalaiset voisivat säilyttää kansallisen yhteisymmärryksensä metsäasioissa, joka on meillä ollut aika suuri. Jos tästä maasta lähtee kovin erilaisia viestejä siitä, että voidaanko metsiä käyttää ja mikä on metsien käytön kestävä taso, niin ne luetaan aika tarkkaan Euroopan unionin päätöksenteossa. Jos täältä lähtee viestiä, että meidän metsänhoito on huonolla tasolla tai että täältä lähtee viestiä, että me kaadamme liikaa metsiä, hakkuut on liian suuria niin ne viestit kyllä menevät tosi tehokkaasti lävitse.

Toivoisin, että metsäalan keskeiset toimijat, yhtä hyvin yritykset, metsänhoitoyhdistykset, metsänomistajat, tutkijat kokoontuisivat yhteen ja ottaisivat valtiovallan ja uuden hallituksen kumppaniksi hakemaan sellaista yhteistä pyöreätä pöytää, joka tuottaisi ratkaisuja, yhteistä viestiä eurooppalaiseen päätöksentekoon ja yhteisen vastauksen tähän keskusteluun, joka parhaillaan juuri ilmastonmuutoksen kautta on vilkkaana käynnissä.

Yhteistyötä siis tullaan tarvitsemaan, jotta metsät voisi tuottaa tälläkin seudulla hyvinvointia niin täällä läsnäolevilla kuin tulevilla sukupolville, säilyä myös virkistäytymispaikkoina ja säilyttää ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Siis yksituumaisuutta ja kykyä ymmärtää toisiamme tulemme tarvitsemaan.”

Heinäluoma totesi myös, että Suomi voisi hyödyntää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin julkisuutta saaneesta kommentista koskien suomalaista haravointiosaamista. Trumpin toteamus liittyi alun perin Kalifornian metsäpaloihin ja tarkoitti metsähoitoa yleensä. Tapamme hoitaa metsiä on ollut kestävää sekä luonnon kannalta, mutta myös hyvinvoinnin kannalta. Metsänhoidon hyvän tilan ansiosta Suomessa ei juurikaan nähdä metsäpaloja. Kanadassa metsäpalot aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä yhtä paljon kuin Kanadan muut päästölähteet yhteensä. Heinäluoma ehdotti, että suomalaisten kannattaisi ottaa kansainväliseksi lähetystehtäväksi hyvä metsänhoitomme ja viedä sitä esimekiksi Venäjälle ja Kanadaan sekä huolehtia Afrikassa metsien uudelleen istuttamisesta. Tällainen lähetystyö antaisi pelitilaa myös sille, että voimme jatkossakin käyttää metsiämme viisaalla ja hyvällä tavalla taloudellisesti hyväksi. Tässä Trump voisi toimia meille hyvänä mainosmiehenä, Heinäluoma kevensi.

Share This