0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

MARKKINA HIDASTUU 2019 PITKÄN AIKAVÄLIN RAAKA-AINEHAASTEIDEN KESKELLÄ

EOS:n LEHDISTÖTIEDOTE

67. Kansainvälinen havusahatavarakonferenssi järjestettiin 16-18.10.2019 Antwerpenissa Radisson Blu Astrid – hotellissa. Konferenssissa oli noin 180 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Konferenssin järjestivät Belgian tekstiili-, puu- ja huonekaluteollisuusyhdistys Fedustria sekä tavalliseen tapaan Eurooppalaisen Sahateollisuuden etujärjestö (EOS) ja Eurooppalainen Puutavarakaupan liitto (ETTF).

Antwerpen, 18. lokakuuta   – Konferenssi alkoi perinteisillä arvovaltaisten alan asiantuntijoiden pitämillä markkinakatsauksilla. Tuotannon ja kulutuksen kehityksen perusteella vuosien 2017 ja 2018 vilkas kasvu on hidastunut merkittävästi vuonna 2019. Lähikuukausien kehitysnäkymät ovat haastavat erityisesti metsätuhojen aiheuttaman heikkolaatuisen raaka-aineen runsaan tarjonnan takia.

ETTF:n presidentti Andreas von Möller esitti kattavasti Euroopan rakennusaktiviteetin näkymiä osoittaen, että alan luottamusindeksi ja tuotantoindeksi kehittyivät positiivisesti vuoden 2018 loppuun asti, mutta alkoivat hidastua vuoden 2019 alussa. Sekä puutuote- että ikkunatoimialat menestyivät vuonna 2018, mutta talouden hidastuminen heijastunee myös näille toimialoille tulevien kuukausien aikana.

EOS:n presidentti Sampsa Auvinen korosti esityksessään, että markkinatilanne on viime kuukausien aikana ollut huomattavasti aiempaa haastavampi vientitilauskannan huvetessa, sahatavaravarastojen kasvaessa ja sahatavaran hintojen laskiessa. Markkinahäiriö johtuu pääasiallisesti hyönteisten vaurioittamien tukkien runsaasta tarjonnasta. Metsätuhot vaikuttavat koko eurooppalaiseen sahateollisuuteen ja vaikutukset kestävät useita vuosia.

Optimismiinkin on kuitenkin aihetta. Von Möller korosti, että rakennussektori näyttää menestyvän jatkossa muita taloussektoreita paremmin. Auvinen puolestaan muistutti, että globaali kysyntä on vakaalla pohjalla ja Euroopan ulkopuolella Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan maat ovat aiempaa vakaampia positiivisen demografisen kehityksen ja rakentamisen näkymien ansiosta.

Kiinan sahatavaran kulutus kasvaa hallituksen tavoitellessa vihreän rakentamisen merkittävää kasvua (5 %:sta 28 %:iin vuoteen 2030 mennessä) seuraavan kymmenen vuoden aikana. Japani pysyy luotettavana markkinana ja muista Aasian maista on tulossa lupaavia vientimarkkinoita lukuisille eurooppalaisille sahoille. Laivaukset Yhdysvaltoihin sujuivat hyvin vuonna 2019 ja vienti nousi tasolle, jota ei ole nähty finanssikriisin jälkeen yli kymmeneen vuoteen. Rakennusmääräykset muuttuvat globaalisti tukien korkeiden puukerrostalojen rakentamista.

Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset teollisuuteen herättivät vilkasta keskustelua. Hyönteiset, kuivuus ja metsäpalot kuormittavat eurooppalaisia metsiä yhä raskaammin. Luennoitsijat analysoivat paneelikeskustelussa ilmastonmuutoksen vaikutuksia tulevaisuuden puun tarjontaan. Havupuista kuusikkoihin kohdistuu eniten paineita erityisesti Keski-Euroopassa. Metsäalan kaikkien sidosryhmien on löydettävä sopeutumiskeinoja metsien kestävyyden parantamiseksi.

Puun käyttö rakentamisessa voi olla vastaus ilmastonmuutoksen aiheuttamin haasteisiin. Puu on uusiutuva materiaali ja korvaa muita fossiilipohjaisia materiaaleja. Mahdollisista tulevaisuuden puusovelluksista on kuitenkin pystyttävä nykyistä paremmin kertomaan arkkitehdeille ja insinööreille. Useat luennoitsijat korostivat, että puun markkinaosuus rakennusmateriaalina kasvaa useissa Euroopan maissa. Päättäjät huomioivat kasvavassa määrin puun etuja Atlantin molemmin puolin.

Seuraava kansainvälinen havusahatavarakonferenssi järjestetään Helsingissä 8-9 lokakuuta 2020. Konferenssin esitelmät löytyvät pian ETTF:n kotisivuilta http://ettf.info/isc2019.

 

Press Release 2019 (003)

Share This