0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

TOMMI SNECK SAHATEOLLISUUDEN PUHEENJOHTAJAKSI

Sahateollisuus Ry:n puheenjohtaja vaihtuu. Yhdistyksen syyskokous valitsi puheenjohtajaksi Tommi Sneckin. Sneck johtaa Koskisen Oy:n Sahateollisuutta. Varapuheenjohtajiksi valittiin Kalle Junnikkala (1. vpj)  Junnikkala Oy:sta ja Markus Luodelahti (2. vpj) JPJ-Wood Oy:sta. Sahateollisuus Ry:n edellinen puheenjohtaja Pekka Kopra toimi tehtävässään 4 vuotta.

Vuonna 2020 75-vuotista olemassaoloaan juhlistava yhdistys katsoo vahvasti tulevaisuuteen. ”Sahateollisuus on Suomen kuudenneksi suurin vientiala. Tarjoamme aitoja ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään tuottamalla pitkäaikaisia hiilivarastoja. Ympäristötarinamme on muihin suurin vientituotteisiin verrattuna ylivoimainen”, Tommi Sneck sanoo.

Sahateollisuus Ry päätti syyskokouksessaan myös yhdistyksen päivitetystä strategiasta. ”Olemme sitoutuneet toimimaan Suomessa ja haluamme jatkossakin hyödyntää laadukasta suomalaista raaka-ainetta. Sahateollisuuden toimintaympäristö kaipaa kuitenkin merkittävää kohennusta. Suomalaisen sahateollisuuden kilpailukyky on kilpailijamaihin verrattuna huono.” Sneck jatkaa.

Strategian mukaisesti sahateollisuus haluaa parantaa puumarkkinoiden toimivuutta ja avoimuutta. Sneckin mukaan nykyinen puutavaran mittauksen malli vaatii uudistamista. ”Tarvitsemme mallin, jossa hyödynnetään kehittynyttä teknologiaa ja maksetaan puusta sen todellisten ominaisuuksien mukaan. Nykymenetelmät mahdollistavat huomattavasti käytössä olevia menetelmiä tarkemman mittaamisen”, Sneck toteaa.

Sahateollisuuden tavoitteena on kilpailuneutraali toimintaympäristö, jossa kaikkia samaa raaka-ainetta hyödyntäviä toimijoita kohdellaan tasavertaisesti. Sneckin mukaan yritystuet jakautuvat epätasaisesti alan toimijoiden välillä. ”Energiaveroleikkurista tulee luopua ja korvata se sähköveron alennuksella EU:n minimitasoon. Niin ikään päästökauppakompensaatio asettaa yritykset eriarvoiseen asemaan, eikä kannusta fossiilisista polttoaineista luopumiseen. Lisäksi sahoille tärkeä sivutuotemarkkina täytyy vihdoin saada kilpailuneutraaliksi”, Sneck linjaa.

 

Lisätietoja,
Puheenjohtaja Tommi Sneck, puh 040 5498 218
Toimitusjohtaja Kai Merivuori, puh 040 5322 868

Share This