0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

HELSINGIN YLIOPISTO PERUSTAA METSÄTEKNOLOGIAN JA PUUNHANKINNAN LOGISTIIKAN PROFESSUURIN LAHJOITUSVAROILLA 

Suomen metsäalan elinkeinoedellytyksiä edistävä Metsäsäätiö lahjoitti professuuriin 100 000 euroa. Säätiön perustivat vuonna 1995 metsänomistajat, metsäteollisuus, Metsähallitus, Sahateollisuus ry sekä useat muut metsätaloudesta toimeentulonsa saavat tahot. Muita lahjoittajia olivat Marjatta ja Eino Kollin säätiö, Metsähallitus, Teollisuuden Metsänhoitajat, Koneyrittäjät ja John Deere. Yhteensä rahoitusvaroja kertyi puoli miljoonaa euroa.

Puunhankinnan ja metsäteknologian osaamisella on suuri merkitys Suomen metsätaloudelle, metsäteollisuudelle ja koko yhteiskunnalle.

Puunkorjuu ja raaka-aineiden toimitusketjut liittyvät läheisesti koko kestävän metsätalouden kehittämiseen. Koko puunhankintaketjuun liittyy merkittäviä näkökohtia myös ilmastonmuutokseen liittyen, kuten toimitusketjun päästöjen, energiatehokkuuden, hiili- ja vesijalanjäljen hallinta ja puun talvikorjuuseen liittyvät haasteet.

Metsäalan kilpailukyvyn kannalta puuhuollon tuottavuus ja kustannustehokkuus ovat tärkeitä kaikille puunhankinnan osapuolille. Tutkittu tieto, korkeatasoinen koulutus ja uusien teknologioiden hyödyntäminen puunhankinnassa tukevat myös kestävän metsätalouden tavoitteita.

Metsäteknologian ja puunhankinnan logistiikan tutkimus tukee kehittyvän informaatioteknologian hyödyntämistä ja integrointia koko puuntuotantoketjuun. Metsäteknologian ja puunhankinnan logistiikan professuuri rahoitetaan jälleen tiedekunnan perusrahoituksella vuodesta 2023 alkaen.

Lähde: Helsingin Yliopiston verkkosivut

 

Share This