0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

TERVOLAAN RAKENTUU SUOMEN SUURIN PAINUMATTOMAN HIRREN TUOTANTOLAITOS

Veljekset Vaara konserni laajentaa liiketoimintaansa liimattujen ulkoverhousmateriaalien tuotantoon. Erityisesti uudessa tehtaassa on panostettu painumattoman hirsiaihion tuotantoon talo- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin. Hirren kysyntä hiilinegatiivisena ja puhtaana rakennusmateriaalina on kasvanut rakentajien ja rakennuttajien keskuudessa merkittävästi. Erityisesti kasvava kysyntä painottuu painumattomaan lamellihirteen. Toteuttavalla, täysin automatisoidulla, tuotantolaitoksella uskotaan saavutettavan kilpailukykyinen hirsiaihio niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin hirsitalotehtaiden tuotantoon. Veljekset Vaara ei perusta omaa talotehdasta, vaan tuleva tehdas palvelee nykyisiä ja tulevia hirsirakennusten tuotantolaitoksia. Tervolaan rakentuva, noin 7200m2 tuotantohalli, tuottaa vuodessa kolmella vuorolla toimiessaan hirsiaihiota n. 1500 talon tarpeisiin. Sahatavaraa tehdas tulee vuositasolla käyttämään noin 30-80 000m3. Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa.

Lisäksi tehdas tuottaa sormijatkettua ulkoverhousaihiota sekä muita sormijatkettuja rakennustuotteita ja liimapuupalkkeja Veljekset Vaaran asiakaskunnalle. Päätuote on kuitenkin hirsitaloteollisuuden käyttöön soveltuva painumaton liimattu hirsiaihio tai valmiiksi profiiliin höylätty hirsi. Hirsiaihion painumaton rakenne mahdollistaa korkeat rakennukset sekä sen yhdistelemisen mm. teräksen ja lasin kanssa.

Hanke toteuttaa erinomaisesti konsernin tavoitetta kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa. Tämä hanke mahdollistaa Veljekset Vaaran sahalaitoksen tuotantokapasiteetin maksimoinnin sekä männyn jalostusasteen nostamisen korkealle tasolle. Konserni kykenee optimoimaan puun käytön kannolta valmiiksi puutuotteiksi ja tällä saavutetaan erittäin suuri kilpailukyky sekä tuotannon tehokkuus, kun kaikki toiminnot tapahtuvat samalla alueella. Samalla pohjoisen puun jalostusarvo nousee merkittävästi ja lopputuotteesta muodostuu pitkäaikainen hiilivarasto.

Lisätiedot:
Janne Vaara 0400784622
Toimitusjohtaja, Vaaran Palkki

janne.vaara@veljeksetvaara.fi

 

Kuvassa Veljekset Vaaran hallituksen jäsenet vas. Yrjö Trög ja Jukka Kolmonen. Keskellä  tj Janne Vaara, Sitten VV tj Jussi Vaara ja  hpj teollisuusneuvos Jalo Poijula.

Share This