0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

PÄÄSTÖKAUPPAKOMPENSAATIO RISTIRIIDASSA ILMASTOTAVOITTEIDEN KANSSA

Hallitus julkaisi ”Oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan” –ilmastokokouksessaan tiistaina 3. helmikuuta tiekartan, joka määrittelee ilmastotoimien aikataulua ja tavoitteita sekä linjaa uusia hiilineutraalisuutta vahvistavia toimia. Hallituksen ilmastokokouksen linjaukset ovat oikeasuuntaisia, mutta riittämättömiä.  Sahateollisuus tukee hallituksen linjauksia, jotka edistävät hiilineutraaliuden lisäksi myös yritysten oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua. 

Päästökauppakompensaatiosta luovuttava

Hallituksen kirjaus päästökauppakompensaation tulevaisuuden selvittämisestä on riittämätön. Päästökauppakompensaatio edistää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, pidentää siirtymäaikaa hiilettömään yhteiskuntaan ja aiheuttaa metsäsektorilla kilpailuvääristymän. Kompensaatiosta tulee luopua yhtä aikaa sähköveron alennuksen kanssa.

Energiaveron palautus ja teollisuuden sähkövero 

Hallitus päätti luopua suuryrityksiä suosineesta teollisuuden energiaveron palautuksesta. Samalla alennetaan koko teollisuuden sähkövero EU:n sallimaan minimiin kustannusneutraalisti. Molemmat uudistukset toteutetaan asteittain vuoden 2021 alusta alkaen. 

Sahateollisuus tukee yllä mainittuja linjauksia. Uudistuksessa on kuitenkin huolehdittava siitä, että siirtymäaika on lyhyt. Uudistukset tulee toteuttaa samaan tahtiin, jotta   ei synny tilannetta, jossa samalla markkinalla toimivista yrityksistä osa hyötyy siirtymäaikana päällekkäisistä järjestelmistä.

Kirjaukseen yksittäisten toimijoiden erilliskohtelusta on suhtauduttava kriittisesti ja huolehdittava siitä, ettei yksittäisten toimijoiden erilliskohtelu jatka kilpailun vääristymistä.  

Kilpailuneutraalius ja uusiutuvat polttoaineet kestävän verotuksen tiekarttaan

Hallituksen työlistalle jääneessä energiaverouudistuksessa on huolehdittava sahojen purun ja kuoren markkinoiden kilpailuneutraaliudesta energiamarkkinalla.  

Hallitus korottaa vientiteollisuuden kustannuksia nostamalla fossiilisten polttoaineiden veroja, mutta ei tarjoa ilmastoystävällistä vaihtoehtoa. Tästä kärsii merkittävästi myös hiilivarastojen kasvattamiseen perustuva sahateollisuus. Sahateollisuuden mielestä hallituksen tulee jatkossa tukea fossiilisia polttoaineita korvaavien uusiutuvien polttoaineiden käyttöönottoa vientiteollisuudessa.

 

Kai Merivuori 

Toimitusjohtaja, Sahateollisuus Ry

 

 

Share This