0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATEOLLISUUDEN YHTEISHANKE VAHVISTAA METSÄLUONNON MONIMUOTOISUUTTA

Sahateollisuus ry:n jäsensahat käynnistävät itsenäisten sahojen metsäympäristöohjelman. Sahateollisuuden metsäympäristöohjelman tavoitteena on turvata ja vahvistaa metsien monimuotoisuutta hakkuiden yhteydessä. Toimenpiteet ovat metsänomistajille vapaaehtoisia ja niiden toteuttamisesta sovitaan yhdessä metsänomistajan kanssa.

Sahateollisuuden metsäympäristöohjelma keskittyy kuuteen hakkuiden yhteydessä toteutettavaan luonnonhoidon toimenpiteeseen. Talousmetsien luonnonhoidolla on tutkitusti keskeinen merkitys metsien monimuotoisuuden turvaamisessa.

Ohjelman toimenpiteet ovat:

  1. Riistatiheiköiden säästäminen
  2. Sekapuustoisuuden suosiminen
  3. Soiden reunavyöhykkeiden turvaaminen
  4. Lahopuun säästäminen
  5. Tekopökkelöiden tekeminen
  6. Vähätuottoisten kohteiden säästäminen

”Metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on jo pitkään ollut tärkeä osa puunkorjuuta. Uuden metsäympäristöohjelman avulla tarjoamme metsänomistajille erilaisia toimenpiteitä luonnonhoidon tehostamiseen” Sahateollisuus ry:n puheenjohtaja Tommi Sneck toteaa.  ”Uskomme, että metsänomistajat ottavat ohjelman innostuneena vastaan. Luonnonhoidolla voidaan vahvistaa metsäluonnon hyvinvointia helposti ja kustannustehokkaasti” Sneck jatkaa.

Sahateollisuus ry:n puuta hankkivat jäsenyritykset ovat sitoutuneet edistämään metsäympäristöohjelman tavoitteita. Metsäympäristöohjelman toteuttaminen on tarkoitus viedä osaksi puunhankinnan arkipäivää. Osana ohjelman toteutusta sahojen puunhankinnan kanssa työskentelevät suorittavat luonnonhoidon verkkokurssin. Ohjelma on laadittu yhteistyössä Tapio Oy:n kanssa.

Lue lisää sahateollisuuden metsäympäristöohjelmasta: www.sahateollisuus.com/metsäymparistoohjelma

 

Lisätietoja: Anniina Kostilainen

puh +358 20 779 0963

anniina.kostilainen@sahateollisuus.com

 

Share This