0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

WOOD FROM FINLAND-KONFERENSSI: SUOMALAINEN SAHATAVARA KIINNOSTAA MAAILMALLA 

 

Suomalaisella sahatavaralla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, kertoi Sahateollisuus Ry:n puheenjohtaja Tommi Sneck ennätysyleisön keränneessä Wood from Finland konferenssissa Helsingissä. Teknisten ja muiden tuttujen vahvuuksien lisäksi kestävästi Suomessa tuotettu sahatavara on ratkaisu nouseviin ympäristö- ja ilmastohaasteisiin. Sneck uskoo tämän näkyvän yhä vahvemmin myös sijoittajien, rahoittajien ja ympäristötahojen asenteissa. Sneck kuitenkin toi esiin, että Suomen tuotantoa rajoittavat nyt työmarkkinaselkkaukset ja heikko kannattavuus. Heikon kannattavuuden takana on vääristynyt puumarkkina. Vuodesta 1995 kuusitukin hinta on noussut 27€/m3 ja mäntytukin 15€/m3, kun samalla ajanjaksolla kuitupuun hinnannousu on ollut vain 3€/m3.

Hiilitaseen näkökulmasta yhä suurempi osa hakatusta puusta pitäisi jalostaa pitkäkiertoiseksi sahatavaraksi, Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtajan, professori Peter Lundin esityksestä ilmeni. Lund muistutti hiilen määrän puoliintumisen kestävän sahatavarassa kokonaista 35 vuotta, kun sellun kohdalla vastaava luku on 2 vuotta. Hän myös korosti tuotesubstituution merkitystä: hiiltä pitkäksi aikaa sitovalla puulla korvataan fossiiliperäisiä raaka-aineita.

Toisaalta Lund patisti sahateollisuutta innovaatioihin, vastaamaan kuluttajien muuttuviin toiveisiin metsien käsittelyssä ja pitämään kilpailijoita silmällä. Hiilivapaata terästä sekä hiilen kierrätystä betoniteollisuudessa ollaan jo kehittämässä.

Tällä hetkellä sahatavaramarkkina on turbulenssissa eikä yhdenmukaista kuvaa ole helppo saada, PTT:n tutkimusjohtaja Paula Horne sanoi. Euroopassa sahatavaran kysyntä on varsin korkea samalla kun heikompilaatuista sahatavaraa tunkee markkinoille. Toisaalta tuoreen ja hyvälaatuisen havusahatavaran tarjonta on vähentynyt. Tämän talven heikot korjuuolosuhteet rokottavat tuotantoa etenkin Venäjällä. Lisäksi vahvistunut ruplan kurssi rajoittaa Venäjän sahatavaravientiä.

Koronavirusepidemian vaikutus Kiinan talouteen ja samalla sahatavaran kysyntään on lyhyellä tähtäimellä dramaattinen. Toisaalta kun Kiina selviää epidemiasta, saattaa elpyminen olla sen jälkeen sitäkin voimakkaampaa, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu sanoi. Globaalia sahatavaramarkkinaa analysoivan Afry Oy:n Antti Koskinen kertoi maailman sahatavaran kysynnän kasvavan 2020-luvun alkupuoliskolla 1,9 % vuodessa, hieman aiemmasta hidastuen. Kasvu on vahvinta Aasiassa. Suomen sahateollisuus on nyt maailmanmarkkinoiden muutoksille aiempaa alttiimpi.

Havusahatavaran hintojen ja/tai kysynnän laskiessa sopeutujan asemassa onkin tällä hetkellä juuri Suomen sahateollisuus, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori summasi. Suotuisat markkinatrendit ja ympäristötietoisuuden kasvu lisäävät puutuotteiden kysyntää maailmalla. Suomalaisen sahateollisuuden mahdollisuudet hyödyntää tätä kehitystä riippuvat nyt suomalaisen kustannuskilpailukyvyn kehityksestä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Merivuori, p. +358 40 532 2868, kai.merivuori@sahateollisuus.com

Share This