0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

MILJOONIEN METSÄLUONTOTEKOJEN VUOSIKYMMEN 

Muutama vuosikymmen taaksepäin metsätaloudessa havahduttiin tietoon monimuotoisuuden köyhtymisestä. Että lajeja on vaarassa kadota Suomen luonnosta kokonaan, jos toimintaa jatketaan samanlaisena. Talousmetsien luonnonhoidon käytännöt ideoitiin 90-luvulla nopeasti turvaamaan sitä osaa monimuotoisuudesta, joka ei säily metsätalouden maisemassa ilman erityistä huolenpitoa.

Luonnonhoidon keinoja lähdettiin viemään osaksi kaikkea toimintaa metsälain ja metsien sertifioinnin avulla. Se on johtanut luonnonhoidon aseman vakiintumiseen arkisessa metsänhoidossa ja hakkuissa.

Samalla talousmetsien luonnonhoidon merkittävyyden kyseenalaistaminen on vähentynyt. Luonnonsuojelun ja talousmetsin luonnonhoidon edistäminen nähdään rinnakkaisina, ei toisiaan kumoavina tavoitteina. Molempia tarvitaan.

Suomessa on nykyisin hyvä tutkimukseen perustuva ymmärrys siitä, millä keinoilla monimuotoisuuden köyhtyminen voidaan pysäyttää ja käynnistää lajikadon sijaan metsälajiston elpyminen.

Ymmärryksen mukaan metsänhoidon suosituksissa kuvattu luonnonhoidon keinovalikoima on hyvä, mutta keinojen käyttöön tulisi panostaa entistä vahvemmin. Kuinka siihen päästään on kysymys, jota metsäala on viimevuosina yhdessä työstänyt Monimetsä-nimellä kulkevana kehittämisenä.

 Luonto on vaihteleva, luonnonhoidonkin tulee vaihdella.

 Kriittinen silmä näkee 2000-luvun luonnonhoidossa liikaa kaavamaisia ratkaisuja suhteessa siihen, kuinka monipuolista parjattu talousmetsäluonto todellisuudessa voikaan olla. Myös maanomistajilla olisi tutkimusten mukaan valmiuksia valtuuttaa hakkuu- ja hoitotöiden toteuttajat paikoin hyvinkin laajaan luonnonhoidon keinovalikoiman soveltamiseen.

Siinä piilee mahdollisuus alkavan vuosikymmenen laajavaikutteisimpaan luontotekoon. Miljoonilla käsittelyyn tulevilla talousmetsähehtaareilla voidaan löytää ratkaisuja, joiden jäljiltä – kun annetaan muutama vuosi tai vuosikymmen aikaa –näissä metsissä päästään tilanteeseen, joka on luonnon monimuotoisuuden kannalta parempi kuin tänään.

Tähän mahdollisuuteen sahateollisuuden jäsenyritykset nyt tarttuvat uudessa metsäympäristöohjelmassa. Ohjelman mukaan metsänomistajille esitellään puukaupan yhteydessä kuusi metsänhoidon suositusten mukaista keinoa, joiden käytöllä voidaan tukea metsien monimuotoisuutta metsälain ja sertifioinnin ohella.

Toteutettavat ratkaisut valitaan puukaupan yhteydessä metsänomistajan tavoitteiden mukaan. Halutessaan metsänomistaja voi tehdä myös muita valintoja, esimerkiksi jättää metsäänsä säästöpuita sertifioinnin vaatimuksia enemmän tai tarjota metsiään suojeltavaksi korvausta vastaan METSO-ohjelmaan.

Menestystä tärkeän ohjelman toteutukseen!

Kuva: Petri Jauhiainen / Vastavalo

 

Lauri Saaristo

Lauri Saaristo

Johtava asiantuntija

Lauri Saaristo toimii Tapiossa johtavana asiantuntijana metsäluontoon ja talousmetsien luonnonhoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Share This