0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATEOLLISUUDEN VÄHÄHIILISYYDEN TIEKARTTA VALMISTUU KEVÄÄN AIKANA 

 

Sahateollisuus on käynnistänyt toimialan vähähiilisyyden tiekartan laatimisen. Työ toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Tiekarttatyöllä sahateollisuus haluaa vastata hallituksen tavoitteiseen hiilineutraalin Suomen rakentamisesta. Hallitusohjelman mukaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laaditaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa

”Tiedämme jo nyt, että sahateollisuuden tuotteet ovat merkittäviä hiilivarastoja ja avainroolissa vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisessa”, Sahateollisuus Ry:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Anniina Kostilainen toteaa. ”Hiilikarttatyön avulla haluamme tarkentaa sahatavaran hiilijalanjäljen mittaamista”, Kostilainen jatkaa

Sahateollisuus kuuluu ns. vähäpäästöisiin toimialoihin, jonka fossiilisten päästöjen osuus on varsin pieni. ”Uskomme kuitenkin, että hiilikarttatyö paljastaa aitoja päästövähennysten mahdollisuuksia. Pyrkimyksemme on pienentää hiilijalanjälkeämme ja vahvistaa tuotteidemme positiivisia ilmastovaikutuksia”, Anniina Kostilainen sanoo.

Sahateollisuus pitää hallituksen aloitetta hiilitiekarttojen laatimisesta tervetulleena. ”On todella tärkeää, että saamme lisätietoa eri tuotteiden hiilijalanjäljestä. Tämä ohjaa tekemään ilmaston kannalta edullisia valintoja”, Kostilainen toteaa. Kostilaisen mukaan ilmastotyössä tulisikin kiinnittää huomioita tuotteiden hiilijalanjäljen laskennan vertailtavuuteen.

Vähähiilisyyden tiekartan lisäksi Sahateollisuus ja Luonnonvarakeskus laativat sahatavaran ja höylätavaran ympäristöselosteen.  Ympäristöseloste – EPD (Environmental Product Declaration) on elinkaarianalyysiin perustuva, standardoitu kansainvälinen tapa esittää tiedot valmistetun tuotteen ympäristövaikutuksista.

 

Lisätietoja:

Sahateollisuus Ry: Anniina Kostilainen, anniina.kostilainen@sahateollisuus.com, puh +358 207 790 963
Luonnonvarakeskus: Marja Jallinoja, marja.jallinoja@luke.fi, puh +358 295 322 058

 

Share This