0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

PIDETÄÄN PYÖRÄT PYÖRIMÄSSÄ

 

Itsenäinen sahateollisuus pyrkii pitämään pyörät pyörimässä virusepidemian aikanakin. Sahoilla halutaan suojata työntekijät tartunnalta, turvata työpaikat, ja tuoda arvokkaita vientieuroja maailmalta.

Markkinat

Sahateollisuuden eurooppalaisilta markkinoilta tulevat uutiset ovat kuitenkin huolestuttavia. Asiakasyrityksiä on tilapäisesti suljettu mm. Ranskassa, Iso-Britanniassa, Itävallassa, Italiassa ja Espanjassa. Näille markkinoille keskittyneille sahoille on tullut toimitusten siirtopyyntöjä ja tuotannon rajoitukset ovat todennäköisiä.  Samanaikaisesti ensimmäisiä merkkejä Kiinan markkinan elpymisestä epidemiasta on nähtävissä ja tavaravirrat Kiinan satamista eteenpäin ovat kasvamassa. Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä epävarmuus kasvaa, mutta toimitukset ovat toistaiseksi pelanneet.

Vientimarkkinoiden rakenne on vuosien varrella muuttunut huomattavasti, kun paikallinen tuotanto eurooppalaisilla vientimarkkinoilla on korvannut suomalaista sahatavaraa (Kuva 1). Viennin painopiste on siirtynyt Pohjois-Afrikkaan, Lähi-Itään ja Aasiaan. Kehitys vastaa markkinoiden suhteellista talouskasvua ja demografista kehitystä. Kiinasta on muodostunut yksi tärkeimmistä vientimarkkinoista. Markkinarakenteen muutos on pienentänyt sahateollisuuden yksittäisiin markkinoihin liittyvää riskiä.

Markkinarakenteen muuttaminen on edellyttänyt sahoilta aktiivisuutta markkinoinnissa. Työ- ja elinkeinoministeriön, Business Finlandin ja maa- ja metsätalousministeriön tuki menekinedistämis-työlle on ollut sahateollisuudelle arvokas. Koronakriisin haastaessa edelleen perinteisiä eurooppa-laisia markkinoita onkin ensiarvoisen tärkeää, että yhteisiä markkinointiponnisteluja voidaan jatkaa myös tulevaisuudessa ja markkinointia jatkaa Kiinassa uusilla alueilla ja asiakassegmenteissä sekä muilla valituilla uusilla markkinoilla.

Puunhankinta

Epävarmoissa olosuhteissa sahojen toimintaa ohjataan herkällä kädellä. Tämä näkyy mm. sahojen puunhankinnassa, jossa tasapainotellaan puun riittävyyden ja liiallisen katkonnan välillä. Markkinan epävarmuuden takia halutaan välttää tilanne, jossa puuta olisi katkottuna liikaa tilanteessa, jossa markkinaveto mahdollisesti pettää. Puuvirtojen hallinta on erikoisen haastavaa nykytilanteessa, jossa keliolosuhteet ovat vaihdelleet etelän lumettomuudesta pohjoisen ennätyskinoksiin. Kelirikon kestoa ja vaikutuksia on vaikea arvioida. Valitettavasti tilanteesta joutuvat kärsimään myös koneurakoitsijat, joiden tilanne on sahojen tapaan lähtökohtaisesti vaikea.

Sahoilla katsellaan myös koronakriisin yli – kuten aina aikaisemminkin kriisien aikaan (ks kuva 2). Puumarkkina on ollut koko alkuvuoden poikkeuksellisen hiljainen. Nyt on syytä saada puukauppa virkistymään. Sahateollisuus ostaa puuta tulevaisuuden tarpeisiin.

 

Lisätietoja:
Kai Merivuori
Sahateollisuus ry
Puh 040 532 2868

Share This