0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

KUUSI HELPPOA TEESIÄ 

Sahateollisuus ry on yhdessä jäsenyritystensä kanssa julkaissut metsäympäristöohjelman, jonka tavoitteena on lisätä luonnonhoitoa hakkuukohteissa ja tehdä metsien monimuotoisuuden vahvistamisesta itsestään selvä osa metsänhoidon arkea.

Alkuvuodesta julkaistu metsänomistajille suunnattu Sahateollisuuden metsäympäristöohjelma syntyi alun perin jäsensahojen metsäosastojen aloitteesta.

– Metsäpäälliköt olivat havainneet kysyntää tämänkaltaiselle ohjelmalle ja päättivät, että on syytä tarttua toimeen. Helpoin tapa lähestyä asiaa oli yhteishanke, jonka osapuoleksi otettiin myös metsän- ja luonnonhoidon asiantuntija Tapio Oy, taustoittaa Sahateollisuuden yhteiskuntasuhdepäällikkö Anniina Kostilainen.

Kostilaisen mukaan metsänomistajat ovat entistä valveutuneempia ja yhä useampi kaipaa vaihtoehtoja metsien käsittelyyn sekä ohjeita luonnonhoidollisiin kysymyksiin. Puunostajien palveluvalikoimaa haluttiin tältä osin monipuolistaa.

– Tapion olemassa olevista metsänhoidonohjeistuksista poimittiin sellaisia toimenpiteitä, joiden koettiin olevan vaikuttavuudeltaan parhaita suhteessa niiden kustannuksiin ja toteutuksen helppouteen.

Sahateollisuuden verkkosivuilta löytyvän ohjelmaesittelyn lisäksi aiheesta on rakennettu verkkokurssi, jonka avulla sahat kouluttavat oman henkilöstönsä sekä koneurakoitsijat. Koulutuksen tavoitteena on, että ammattilaiset tuntevat erilaiset toimenpiteet, osaavat hyödyntää niitä sopivissa kohdissa ja toteuttaa niitä käytännössä.

– Kun tieto ja ymmärrys on lisääntynyt, on käynyt selväksi, että luonnon monimuotoisuus on globaalisti kaventunut. Metsien monimuotoisuuden vahvistaminen on velvollisuutemme. Sahateollisuudella ylisukupolvisena toimialana on vastuu siitä, että metsät ja raaka-aine säilyvät ja riittävät myös tuleville sukupolville, Kostilainen avaa Sahateollisuuden intressejä.

 

Osana puukaupan arkea

Westaksen metsäjohtaja Juha Mäki on ollut tiiviisti mukana metsäympäristöohjelman kehittämisessä. Hän allekirjoittaa Kostilaisen näkemyksen siitä, että nykyään yhä useampi metsänomistaja haluaa palstallaan huomioitavan myös luonnonhoidolliset seikat.

– Alalla on jo pidemmän aikaa ollut vallalla näkemys, että luonnonhoidossa on keskityttävä olennaisiin ja selkeisiin toimenpiteisiin, joilla myös saadaan tulosta aikaan. Nyt mukaan valitut toimenpiteet ovat konkreettisia ja näkyviä töitä metsässä, ja niiden vaikuttavuus on myös hyvä.

Koulutukset Westaksella ovat alkaneet, ja metsäympäristöohjelma on jo osana kevään puukauppoja. Myös yrityksen johto on hyvin sitoutunut ohjelmaan.

– Ohjelman toimenpiteet sopivat erityisen hyvin hankinta-alueemme kohteisiin, sillä etenkin Varsinais-Suomessa on paljon esimerkiksi kallioisia, vähätuottoisia kohteita ja soiden rajoja.

Kaikille metsänomistajille tarjotaan puukaupan yhteydessä jatkossa siis myös luonnonhoitopalveluita. Kauppakirjassa niille on oma liitteensä, josta on mahdollista valita halutut toimenpiteet. Kohteesta ja metsänomistajasta riippuen voidaan toteuttaa joko kaikki tai vain osa toimenpiteistä.

– Tai ei välttämättä yhtään, Mäki huomauttaa ja jatkaa, – Väkisin näitä ei kenellekään tarjota, eikä se ole huonoa luonnonhoitoa, vaikkei toimenpiteistä mitään tekisikään. Täytyy muistaa, että sertifioinnit ja metsälaki määrittävät jo tietyn minimitason, ja nämä toimenpiteet ovat sen ylittäviä asioita. Me teemme kaikissa metsissä yhtä hyvää jälkeä valinnoista riippumatta.

Kuva: Rauno Pelkonen / Vastavalo

Artikkeli on julkaistu Westaksen sidosryhmälehdessä 01/2020

 

Share This