0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATEOLLISUUDEN #METSÄYMPÄRISTÖTEKO-KILPAILUSSA ETSITÄÄN KÄYTÄNNÖN YMPÄRISTÖTEKOJA

 

Sahateollisuuden metsäympäristöohjelma käynnistyi helmikuussa 2020. Nyt haluamme nähdä, miten puunhankinnan ja -korjuun ammattilaiset sekä metsänomistajat tekevät konkreettisia ympäristötekoja omassa arjessaan.

#metsäympäristöteko-kilpailun avulla kerromme koko kesän ajan tarinaa puunkorjuun arjesta ja teoista metsäympäristön hyvinvoinnin parantamiseksi.

#metsäympäristöteko-kilpailuun osallistutaan ottamalla kuva tai video onnistuneesta, innovatiivisesta ja inspiroivasta tavasta toteuttaa sahateollisuuden metsäympäristöohjelmaa ja jakamalla kuva/video omassa somekanavassa (Facebook, Instagram tai Twitter). Julkaisu tuleee merkitä tunnisteella #metsäympäristöteko ja julkaisuun tulee lisätä selostus kohteesta sekä toteutustavasta. Tekojen tulee olla sahateollisuuden metsäympäristöohjelman mukaisia ja esitystavaltaan mieleenpainuvia.

Kilpailusivu

Metsäympäristöohjelmassa on kuusi luonnonhoidon avaintoimenpidettä:

  1. Riistatiheiköiden säästäminen
  2. Sekapuustoisuuden suosiminen
  3. Soiden reunavyöhykkeiden turvaaminen
  4. Lahopuun säästäminen
  5. Tekopökkelöiden tekeminen
  6. Vähätuottoisten kohteiden säästäminen

Kilpailuaika on 22.5.-30.9.2020. Facebook ei ole mukana arvonnassa.

Kilpailun raati, joka koostuu sahateollisuuden arvovaltaisista edustajista, arvioi kilpailutyöt ja valitsee voittajan. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja voittaja julkaistaan Sahateollisuuden internetsivulla sekä somekanavissa. Sahateollisuudella on oikeus jakaa kuvat ja videot omissa somekanavissaan.

Antoisia hetkiä metsäluonnon parissa!

 

Lisätietoja
Anniina Kostilainen, puh:  +358 20 779 0963
sähköposti: anniina.kostilainen@sahateollisuus.com

Share This