0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

ILMASTOVIISAS SAHATEOLLISUUS TARJOAA RATKAISUJA VÄHÄHIILISEN YHTEISKUNNAN RAKENTAMISEKSI 

Sahateollisuus on kriittinen osa metsäsektorin arvoketjua. Sahateollisuus maksaa kaksi kolmasosaa metsänomistajien kantorahatuloista ja saa aikaan merkittäviä työllisyys- ja aluetalousvaikutuksia. Sahatavaran viennin arvo on lähes kaksi miljardia euroa vuodessa. Kaikki tuotantopanokset ovat kotimaisia.

Tukin kasvatus ja ohjaaminen sahateollisuuden käyttöön on ilmastoviisas ratkaisu.

Sahateollisuudessa pitkän kiertoajan raaka-aine ohjautuu pitkän kiertoajan tuotteisiin. Puuhun sitoutunut hiili jatkaa kiertoaan esimerkiksi puurakennuksissa jopa satoja vuosia ja sahojen tuotteilla voidaan korvata ja täydentää fossiilisista raaka-aineista valmistettuja materiaaleja.

Kevään 2020 aikana Sahateollisuus Ry tilasi Luonnonvarakeskukselta (Luke) toimialan vähähiilisyyden tiekartan. Luke toteutti hiilijalanjälkilaskennan Sahateollisuus Ry:n määrittelemien taustaoletusten mukaisesti. Tiekarttatyöllä sahateollisuus on halunnut vastata hallituksen tavoitteiseen hiilineutraalin Suomen rakentamisessa.

Sahateollisuuden hiilijalanjälki on pieni ja sahateollisuuden tuotteisiin sitoutuu vuositasolla yli 9 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, mikä on noin kaksikymmentä kertaa enemmän kuin tuotannon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt.

Vuonna 2020 koko sahateollisuuden arvioitu hiilijalanjälki on 141 000 tonnia CO2 ekv.  Vähähiilisyyden tiekartan arvion mukaan sahojen omilla, investointeihin perustuvilla toimilla sahojen omaa hiilijalanjälkeä on mahdollista pienentää edelleen nykytilasta 82 % vuoteen 2040 mennessä.

Vähähiilisyyden tavoitteiden saavuttamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn kohentamiseksi toimialalle tarvitaan investointiohjelma, joka mahdollistaa uusimman sahateknologian ja digitalisaation luomien mahdollisuuksien hyödyntämisen ja tuottavuuden ja kannattavuuden kehittämisen. Investoinnit kohdistuisivat tuotantoprosessien uudistamisen lisäksi kustannustehokkaaseen siirtymiseen fossiilisista liikennepolttoaineista biopolttoaineisin tai sähköisiin ratkaisuihin.

Sahateollisuus on ratkaisu. Sen strategista asemaa on syytä vahvistaa suomalaisessa metsäteollisuuden arvoketjussa

Ilmastoviisas sahateollisuus -raportti ja webinaarin 17.6.2020 esitykset löytyvät kotisivuiltamme:
https://sahateollisuus.com/ilmastoviisas-sahateollisuus/

 

Lisätietoja:

Sahateollisuus ry: Anniina Kostilainen, anniina.kostilainen@sahateollisuus.com,
puh +358 207 790 963 

Luonnonvarakeskus: Marja Jallinoja, marja.jallinoja@luke.fi, puh +358 295 322 058
(hiilijalanjälkilaskenta)

Share This