0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATEOLLISUUDEN TILASTOKATSAUS 01-06/2020 

Tuotanto

Sahatavaran tuotanto alkuvuonna (01-06/2020) oli 5,2 miljoonaa kuutiometriä, missä on laskua 15%. Noin puolet tästä syntyi metsäteollisuuden lakoista talvella ja loppu on koronan aiheuttamaa myöhemmin keväällä. Tällä vauhdilla tuotanto uhkaa tänä vuonna jäädä alle 10 miljoonan kuutiometrin. Ruotsissa tuotanto on samana aikana vähentynyt vain 2%. 

Raaka-aine

Yksityismetsien puukauppa hiljeni ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 20% edelliseen vuoteen verrattuna. Tukin ostomäärät pienenivät 30% ja kuitupuun 10%. On kuitenkin huomioitava, että vuoden 2018 määrät olivat ennätyksellisen suuria ja tämän vuoden määrät vastaavat pidemmän ajan keskiarvoa.

 

Mäntytukin hinta oli kesäkuussa 4% ja kuusitukin 3% alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Kuitupuiden hinnat laskivat 1-3 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Hakkuut pienenivät alkuvuonna 19%, jossa tukkien pudotus oli 17% ja kuitupuun 21%. Kumulatiivinen ainespuun hakkuumäärä 12 kk aikana oli 56 miljoonaa kuutiometriä, kun se vuonna 2018 oli 67 miljoonaa kuutiometriä.

Myynti kotimaahan

Sahatavaran kotimaankauppa on 2000-luvun alkuvuosista pudonnut reilusti tasolle 2,5 miljoonaa kuutiometriä. Korona-aika on selkeästi ollut hyvää kotimaan puutavarakaupalle, kun ihmiset ovat kotona olleessaan rakentaneet ja remontoineet. Kotimaan myynti kasvoi alkuvuonna noin prosentin, kun kaikki muut luvut ovat menneet alaspäin.

 

Vienti

Sahatavaran vienti lasku alkuvuonna 19%.  Tärkeimmistä vientimaista kuusella vienti lasku kaikkiin maihin Saudi-Arabiaa ja Viroa lukuun ottamatta. Männyllä kasvaneitamaita olivat Japani, Israel ja Saudi-Arabia, muut maat olivat laskussa.

Hinnat olivat alkuvuonna keskimäärin 8%:n laskussa ja hinnat laskivat kaikkiin keskeisiin vientimaihin. Sahatavaran hinnat lähtivät alkuvuonna nousuun loppuvuoden alhaisiin hintoihin verrattuna.

Loppuvuoden näkymät

Sahateollisuuden osalta korona-aika on mennyt vielä kohtuullisilla menetyksillä, suurempaa haittaa aiheuttivat metsäteollisuuden lakot alkuvuonna. Loppuvuoden osalta koronapandemian vaikutukset ovat arvaamattomia. Siksi loppuvuoden tilanne on hyvin epävarma.  

Share This