0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

EUROOPAN PUUTUOTETEOLLISUUS ON VALMIS VASTAAMAAN EU:N KUNNIANHIMOISIIN VUODEN 2030 ILMASTOTAVOITTEISIIN

 

YHTEINEN LEHDISTÖTIEDOTE

Euroopan komissio ilmoitti 17.9.2020 suunnitelmasta aloittaa EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteita edistävä tarkistus, joka koskee hiilidioksidineutraalisuuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. Tiedonannon mukaan kaikkien EU:n toimialojen on tehostettava toimiaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 55 prosentilla kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä.

Eurooppalaisella puutuoteteollisuudella on keskeinen rooli siirryttäessä kestävään, vihreään ja hiilineutraaliin Eurooppaan. EU:n Green Deal-tavoitteiden tukijana puutuoteteollisuus korostaa ilmastotavoitteiden merkitystä EU:n, jäsenvaltioiden ja yhtiöiden toipuessa Covid-19 pandemian aiheuttamasta taloudellisesta ja sosiaalisesta iskusta.

Rakennusalan investoinneilla – sekä korjaus- että uudisrakentamisella – on yhä suurempi merkitys. ”Tiedämme, että rakennusala voidaan jopa muuttaa hiilipäästöstä hiilinieluksi, jos orgaanisia rakennusmateriaaleja kuten puuta sekä tekoälyä otetaan käyttöön”, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi unionin vuoden 2020 tilaa koskevassa puheessaan parlamentille.

Vihreiden materiaalien kuten puutuotteiden käyttö vähentää alan ympäristövaikutuksia. Maailmanlaajuisesti puurakentamisella tunnustetaan olevan keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kuten vuoden 2020 kiertotalouden toimintasuunnitelmassa mainitaan, ovat puurakennukset pitkäaikainen hiilivarasto ja ne mahdollistavat energiaintensiivisten materiaalien käytön vähentämisen, mikä saattaa tuoreen Euroopan metsäinstituutin tutkimuksen mukaan johtaa 100 miljoonan tonnin hiilidioksidisäästöihin Euroopassa. https://efi.int/publications-bank/seeing-wood-forests

Puuhun perustuvilla sovelluksilla on roolinsa myös korjausrakentamisessa: luonnostaan ​​eristävänä aineena puu on ihanteellinen materiaali energiatehokkaassa rakentamisessa. Lisäksi se vaatii vähemmän energiaa valmistuksessa ja kuljetuksessa, mikä vähentää rakennuksen lopullista energiasisältöä.

Puutuoteteollisuus on valmis vuoropuheluun poliittisten päättäjien kanssa, jotta löydetään parhaat tavat hyödyntää puutuotteiden potentiaali käyttämällä jo vakiintuneita hiilimittareita ja -välineitä – asettamatta ylimääräistä hallinnollista tai taloudellista taakkaa loppukäyttäjälle tai pienille ja keskisuurille yrityksille.

ALKUPERÄINEN LEHDISTÖTIEDOTE

 

__________________________________________________________________________

EUROOPPALAINEN PUUTUOTETEOLLISUUS

Euroopan puutuoteteollisuus ajaa kestävän eurooppalaisen biotalouden kehitystä ja on keskeinen tekijä työpaikkojen ja kasvun edistämisessä. Vuonna 2018 alan tuotannon arvo n. 240 miljardia euroa. Alalla on Euroopassa lähes 180 000 yritystä, joista suurin osa on pieniä ja keskisuuria. Kun otetaan huomioon alan pk-yritysten rakenne (joissakin maissa ei oteta huomioon yrityksiä, joissa on alle 20 työntekijää, joten maailmanlaajuiset luvut yleensä aliarvioivat työllisyyden pienillä ja keskisuurilla teollisuudenaloilla) todellinen EU-28:n puuteollisuuden työntekijöiden kokonaismäärän arvioidaan olevan huomattavasti yli 2,1 miljoonaa vuonna 2018.

Allekirjoitukset:

CEI-Bois on Euroopan puuntuoteteollisuuden keskusjärjestö. Se edustaa 21 eurooppalaista ja kansallista organisaatiota 15 maasta ja se tukee koko Euroopan teollisen puualan etuja. EOS on Cei-Bois:n jäsen. www.cei-bois.org

Euroopan levy-yhdistys (EPF) edustaa puupohjaisten levyjen valmistajia. EPF:llä on jäseniä 32 Euroopan maassa. EU: n puulevyteollisuus työllistää suoraan yli 100 000 työntekijää ja sillä on yli 5000 yritystä Euroopassa. www.europanels.org

Euroopan parkettiteollisuuden liitto (FEP) yhdistää yli 80 jäsentä 20 maassa; eurooppalaiset parkettivalmistajat, kansalliset parkettiliitot ja alan toimittajat. FEP:n ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa ja parantaa puulattian asemaa kestävänä lattianpäällystysratkaisuna. www.parquet.net

Euroopan sahateollisuuden järjestö (EOS) edustaa noin 35 000 sahaa, jotka valmistavat sahatavaraa, puurunkoja, liimapuuta, terasseja, lattia-, puusepän- ja useita muita puutuotteita. EOS edustaa noin 80 prosenttia koko Euroopan sahatavaran tuotannosta alalla, jonka liikevaihto on noin 35 miljardia euroa ja joka työllistää noin 250 000 henkilöä. www.eos-oes.eu

Share This