0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATEOLLISUUS OSTAA KOTIMAISTA PUUTA

 

Sahateollisuuden tuotanto on kevään jälkeen lähes normaalilla tasolla

Sahateollisuus on kirinyt alkuvuoden lakosta johtunutta tuotantojäämää kiinni. Tästä huolimatta tuotanto on jäänyt kuudenneksen alle viime vuoden tason. Vientimäärä on pudonnut heinäkuun loppuun mennessä n. 20% ja -hinnat n. 7% edelliseen vuoteen verrattua. Odotettua parempi vientimarkkinaveto perustuu etenkin etätöiden vilkastuttamien tee-se-itse- ja korjausrakentamismarkkinan kysyntään. Myös kotimaan kysyntä on jatkunut vilkkaana. Positiivisista markkinanäkymistä huolimatta suomalaisten sahojen kannattavuus kilpailijoihin verrattuna on heikko ja alaa vaivaa investointivaje.

Sahateollisuuden puun tarve on normaali

Sahojen käyntiaste on lähes normaali. Puumarkkkina on hiljentynyt viime vuodesta huomattavasti. Suomalaisten metsänomistajien kannattaakin nyt tarjota puuta itsenäiselle sahateollisuudelle.

Venäjän raakapuun vientikiellolla ei ole merkittävää vaikutusta sahateollisuudelle

Sahat käyttivät 25,5 miljoonaa kuutiometriä havutukkia vuonna 2019. Havutukkia tuotiin vuonna 2019 yhteensä 250 000 kuutiometriä. Venäjän jalostamattoman raakapuun vientikiellolla ei näin ollen ole merkittävää suoraa vaikutusta sahateollisuuden raaka-ainehankintaan, vaikka jollekin yksittäiselle sahalle asia saattaa olla merkityksellinen. 
Venäjän strategia on jo vuosia ollut siirtyä pyöreän puun viennistä jalosteisiin. Esimerkiksi venäläisen tukin vientiä Kiinaan on korvattu sahatavaran viennillä jo vuosia. Merkittävä osa Kiinaan viedystä ”sahatavarasta” on ollut pelkkoja, ts tukkeja, joista on sahattu kaksi sivua pois nykyisten vientitullien välttämiseksi. Uusi kielto sulkenee myös tämän porsaanreiän.
                                                                  

Lisätietoja:
Kai Merivuori
toimitusjohtaja

Sahateollisuus ry
Puh 040 532 2868

Share This