0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS SAHATAVARAMARKKINOIHIN

 

TIEDOTE 

Kansainvälinen havusahatavarakonferenssi järjestettiin 68. kerran 8. lokakuuta 2020. Ensimmäistä kertaa konferenssin historiassa tapahtuma järjestettiin verkossa. Edes Covid‐19-pandemia ei estänyt sahatavaran tuottajia ja kauppiaita järjestämästä vuosittaista tapahtumaansa. Konferenssin järjestäjinä toimivat tavalliseen tapaan European Organisation of the Sawmill Industries (EOS) ja European Timber Trade Federation (ETTF).

Bryssel/Berliini, 8. lokakuuta – Perinteisen kansainvälisen havusahatavarakonferenssin (International Softwood Conference, ISC) vetovoima pysyy kiistattomana, mutta 8. lokakuuta järjestetyn, kaikkien aikojen ensimmäisen virtuaalisen ISC:n osallistujat eivät joutuneet pettymään: totutun korkeatasoiset esitykset sisälsivät runsaasti osallistujille hyödyllistä tietoa.

Tänä vuonna puhujien toimeksianto oli poikkeuksellisen haastava, sillä järjestäjien tavoitteena oli tarjota tulevaisuutta luotaava tapahtuma, jossa ennakoidaan Covid‐19-taudin lyhyen ja pitkän aikavälin seurauksia sahatavaramarkkinoihin niin sahojen kuin kauppiaiden näkökannalta.

Havusahatavaran tuotannon ja kulutuksen kehitys viittaa siihen, että markkinat supistuvat Euroopassa kauttaaltaan vuonna 2020. Pudotuksen odotetaan jäävän kuitenkin pienemmäksi kuin BKT:n supistumisen. Tämän perusteella sahatavaramarkkinat olivat kokonaisuutena resilientit. Vuodelle 2021 ennustetaan maltillista toipumista, mutta tilanne on hyvin epävarma.

ETTF:n varapresidentti Morten Bergstenin ja EOS:n presidentti Sampsa Auvisen esityksissä käyttäjän ja tuottajan näkökulmista oli samankaltainen viesti. He painottivat Covid‐19-kriisin hyvin vaihtelevia vaikutuksia alaan. Joissakin Euroopan maissa, etenkin Saksassa ja Pohjoismaissa, rakentamisen markkinat pysyivät melko vakaina, millä oli myönteinen vaikutus sahateollisuuteen. Toisaalta esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Etelä-Euroopan maissa, joissa koronan ensimmäinen aalto oli voimakkaampi ja rajoitukset tiukempia, rakennusmarkkinat ja talous kokonaisuutena kärsivät paljon rajummin, ja tämä näkyi kielteisesti myös sahatavaramarkkinoilla. Koronapandemian vaikutukset alatoimialoihin vaihtelevat myös tuntuvasti: koska ihmiset viettivät enemmän aikaa kotona, tee-se-itse-markkinat olivat vilkkaat ja korjausrakentamisen markkinat pysyivät vakaina. Useimmissa maissa kriisi iski erityisen voimakkaasti huonekalusektoriin.

Konferenssissa painotettiin useaan otteeseen rakennusmarkkinoiden merkitystä tulevalle kehitykselle. Rakennusmarkkinat selvisivät kokonaisuutena odotettua paremmin tietyissä osissa Eurooppaa, tosin joissakin maissa tämän painotettiin johtuneen käynnissä olleiden projektien saattamisesta loppuun. Nähtäväksi jää, miten uusien projektien käy, jos investoinnit pysyvät matalalla tasolla. Toiveikkuuteenkin on kuitenkin syytä. Auvisen esityksen mukaan puun potentiaali ilmastonmuutoksen torjunnassa tunnustetaan yhä laajemmin ja puun osuus rakennusmateriaalina kasvaa. Bergsten puolestaan huomautti Euroopan komission puheenjohtajan todenneen hiljattain Unionin tila -puheessaan, että puun runsaammalla käytöllä rakentamisessa on ympäristöhyötyjä. Puheissa painotettiin myös koronakriisin mahdollisia rakenteellisia vaikutuksia talouteen, kun ihmiset viettävät vähemmän aikaa toimistoilla ja enemmän aikaa kotona. Tällä olisi vaikutuksia myös sahatavaramarkkinoihin. Mahdolliset vaikutukset riippuvat myös kriisin pituudesta, jota on tällä hetkellä mahdoton ennustaa.

Edellä mainittuja trendejä sivusivat useimmat puhujat kaikkialta maailmasta. Tee-se-itse-markkinat olivat vilkkaat myös Yhdysvalloissa, jossa ihmiset suuntaavat enenevissä määrin kaupungeista lähiöihin tai maaseudulle isompiin omakotitaloihin, joihin tarvitaan suhteessa enemmän puuta. Vienti Euroopasta Yhdysvaltoihin on ollut tänä vuonna tähän mennessä ennätystasolla. Aasiassa Kiina on vaikean ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen toipunut nopeammin kuin useimmat analyytikot ennustivat, ja havusahatavaran laivaukset Euroopasta sujuvat hyvin. Japanin markkinat pysyvät vakaina, ja lähestyvät olympialaiset vilkastuttavat puun kysyntää. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen lyhyen aikavälin näkymät ovat haastavat, mutta pidemmällä aikavälillä väestön nuori ikärakenne ja vakaampi poliittinen tilanne tukevat havusahatavaran kysyntää.

Kaarnakuoriaisten aiheuttamat tuhot ovat alamme kestohaaste, joka kestänee pidempään kuin koronakriisi. Myös tänä kesänä kaarnakuoriaiset aiheuttivat laajoja tuhoja Keski-Euroopassa, etenkin kuuselle. Tämänvuotisten tuhojen määräksi Keski-Euroopassa arvioidaan 120 miljoonaa kuutiometriä eli yhtä paljon kuin vuonna 2019. Konferenssissa verrattiin kiinnostavasti Euroopan kaarnakuoriaiskriisiä ja Kanadan Brittiläisen Kolumbian kriisiä keskenään ja osoitettiin, että tällaisilla ilmastoperusteisilla kriiseillä on ollut ja tulee olemaan erittäin merkittäviä vaikutuksia raaka-ainehintoihin. Yhteenvetona voi todeta, että alan suurimmat tulevaisuudenhaasteet liittyvät todennäköisesti pikemminkin raaka-aineen hankintaan kuin sahatavaran kysyntään.

Seuraava kansainvälinen havusahatavarakonferenssi järjestetään Helsingissä 14.–15. lokakuuta 2021. Lisätietoja osoitteessa https://ettf.info/isc‐2020/.

ALKUPERÄINEN LEHDISTÖTIEDOTE

Share This