0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHAMARKKINOIDEN NOSTE VAHVISTAA SAHATEOLLISUUTTA 

Sahatavaran kysynnän kasvu maailmalla jatkuu. Sahatavaran globaali tarjonta on samalla kasvanut ja tavaravirrat ovat muuttuneet merkittävästi.  Suomessa sahojen tilanne on normalisoitumassa kahden huonon vuoden jälkeen ja viime keväänä romahtanut tuotanto näyttää elpyvän. Näin arvioi Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori 18.2. pidetyssä Wood from Finland-konferenssissa.

Suomalaiset sahat ovat pystyneet markkinalähtöisinä toimijoina sopeutumaan kohtuullisesti toimintaympäristön muutoksiin. Kilpailijamaat ovat kuitenkin investoimassa voimakkaasti. Suomen on tärkeä pysyä tämän kisan kärkikahinoissa ja huolehtia kilpailukyvystä ja investoinneista niin logistiikan, tuotannon kuin raaka-aineen hankinnankin osalta, Merivuori arvioi.

Aasian kasvava sahatavaran kysyntä ja Venäjän kasvava tarjonta ovat muuttaneet kansainvälisiä tavaravirtoja merkittävästi. Toisaalta Keski-Euroopan ja Kanadan metsien massiiviset hyönteis- ja myrskytuhot muuttavat markkinaa. Aasian ohella myös Euroopassa kysyntä kasvaa; puurakennukset ovat pitkäaikaisia hiilivarastoja ja sahatavara nähdään uusiutuvana sekä kierrätettävänä materiaalina.

EU:n tavoitteet ristiriidassa keskenään

Euroopan Unioni tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää kaikilta talouden sektoreilta merkittävää hiilidioksidipäästöjen leikkaamista. Hiiltä sitovana ja varastoivana materiaalina puulla on merkittävä rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Euroopan komission Renovation Wave – aloite tavoittelee rakennuskannan uusimista vähähiiliseksi ja energiatehokkaaksi. Lisäksi puupohjaisten eristemateriaalien hyödyntäminen korjausrakentamisessa kasvattaisi olemassa olevan rakennuskannan hiilivarastoa merkittävästi, yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Paul Brannen Sahateollisuuden eurooppalaisessa sahateollisuuden kattojärjestö EOS:stä kuvasi.

Ympäristökestävän rakentamisen nosteen ohella myös uusien CLT- ja GLT-tuotantolaitosten valmistuminen lisää puun käyttöä keskieurooppalaisessa rakentamisessa, toimitusjohtaja Christoph Kulterer itävaltalaisesta Hasslacher Holding GmbH:sta arvioi. Toisaalta Keski-Euroopan hyönteistuhojen aiheuttamat lisähakkuut saattavat johtaa puun saantiongelmiin jo vuosikymmenen puolivälissä. Lisäksi uhkana ovat EU:sta mahdollisesti tulevat rajoitteet metsätaloudelle ja puun käytölle.

 

Puurakentaminen vahvistaa sahateollisuuden merkitystä

Sahateollisuuden merkitys Suomen kuudenneksi suurimpana vientialana ja lähes 1,7 miljardin euron vientitulojen tuojana on suuri kansantaloudellemme, Kai Merivuori tähdensi. Myös Suomessa puurakentaminen näyttää etenevän positiiviseen suuntaan. Hallituksen hyväksymät puurakentamisen kansalliset tavoitteet nostavat puurakentamisen osuuden julkisessa rakentamisessa 45 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Lisäksi käyttöön otettava rakennusten hiilijalanjäljen arviointi tulee suosimaan puun käyttöä vähähiilisenä rakentamisratkaisuna, yhteiskuntasuhdepäällikkö Anniina Kostilainen Sahateollisuus Ry:stä arvioi. Sahateollisuus on laatinut sahatavaralle ja höylätylle puutavaralle EN 15804-standardin mukaisen ympäristöselosteen, jota tullaan hyödyntämään virallisessa hiilijalanjäljen arvioimisessa.

Wood from Finland on johtava eurooppalainen sahateollisuuden konferenssi, joka kokoaa yhteen yli 300 alan ammattilaista. Konferenssi järjestettiin nyt 19. kerran, olosuhteiden vuoksi webinaarina. 

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kai Merivuori, 0405322868

Share This