0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATEOLLISUUS TOIVOO HALLITUKSELTA VIENTITEOLLISUUDEN KILPAILUKYKYÄ VAHVISTAVIA TOIMIA

 

Sahateollisuuden mahdollisuudet modernisoida tuotantoaan uhkaavat valua käsistä. Vientimarkkinat vetävät nyt hyvin, mutta investointiloikkaa kipeästi tarvitsevilla itsenäisillä sahoilla on kasvavia ongelmia saada rahoitusta investoinneilleen. Lisäksi alan kansainvälinen kilpailukyky on edelleen kilpailijamaista heikoimpia.

Sahateollisuus ry esittää hallitukselle, että ensi viikon kehysriihessä päätetään toimenpiteistä, joilla turvataan tämän tärkeän teollisuusalan investointikykyä tuottavuuden sekä resurssi- ja energiatehokkuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Tällöin toimiala pystyisi hyödyntämään koko EU-alueen puurakentamisen nostetta ja rakentamaan vientimahdollisuutensa aiempaakin puhtaamman tuotantoteknologian varaan, Sahateollisuus Ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori sanoo.

Tarvittavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi investointituet ja valtiontakaukset. Lisäksi nykyiset rahoitusinstrumentit tulee saada paremmin palvelemaan kaikenkokoisia pk-yrityksiä. Tiedossamme on useita sahayrityksiä, joiden perustellut ja tulevaa menestystä vahvistavat investointihankkeet ovat nyt jäissä, koska rahoitus liikepankkien kautta on osoittautunut haasteelliseksi, Merivuori toteaa.

Elvytyksen nimissä ja puurakentamisen suosion kasvaessa kilpailijamaissamme investoidaan nyt vauhdilla moderniin sahausteknologiaan. Suomalaiset sahat jäävät kilpailijamaiden jalkoihin, jos emme pysy tuottavuus- ja resurssitehokkuusinvestoinneissa mukana.

 

Verovapaus ammattibiodieselille

Suomalaisen sahateollisuuden kilpailukyky on kilpailijamaiden heikoin*. Se johtuu pääosin raaka-aineen korkeasta hinnasta sekä logistiikka- ja energiakustannuksista. Siksi hallituksen liikennepoliittisissa linjauksissa vientiteollisuuden kilpailukykyä tulee parantaa mm. pysäyttämällä logistiikkakustannusten nousu.

Hallitusohjelman mukaisesti vähähiilisyyteen kannustava verovapaa ammattibiodiesel tulee ottaa käyttöön. Lisäksi etenkin alemmalle tieverkolle tulee kohdistaa lisämäärärahoja. Tämä hyödyttäisi myös muita maaseudun tieverkostoa hyödyntäviä teollisuusaloja ja samalla myös maaseudun asukkaita.

Merivuori korostaa em. toimien hyödyttävän yhteiskuntaa nopeasti, koska sahatavaramarkkinoiden positiiviset näkymät antavat hyvää vetoapua täysin kotimaisiin tuotantopanoksiin perustuvalle vähähiiliselle sahateollisuudelle – pitkälläkin aikavälillä.

Sahateollisuuden strategista asemaa metsäklusterissa tulee vahvistaa myös yhteiskunnan vähähiilisyyden tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisen tärkeää on varmistaa, että kaikki valtion tuki-, sääntely- ja verotoimenpiteet kohdistuvat tasa-arvoisesti koko metsäsektoriin, eikä vain suurimpiin konserneihin.

 

Lisätietoja: Kai Merivuori 020 779 0961

 

*(Forest Economic Advisors 2019)

Kuva: ©Oulun Satama

Share This