0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATAVARAN YMPÄRISTÖSELOSTE ON VALMISTUNUT

 

Sahateollisuuden ympäristöseloste (RTS EPD) on valmistunut. RTS EPD on ympäristöseloste, jossa esitetään tuotteen ympäristövaikutukset. Niiden laskenta tehdään elinkaarianalyysillä (LCA) tuotteen koko elinkaaren ajalta.  Selosteeseen on koottu ja laskettu tuotteen ympäristövaikutukset raaka-ainehankinnasta loppusijoitukseen saakka. RTS ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen verifioimia eli todentamia.

Sahateollisuus Ry:n projektipäällikkö Kari Perttilän mukaan Sahateollisuuden ympäristöselostetta tullaan hyödyntämään esimerkiksi rakennusten hiilijalanjälkilaskelmissa. Elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset ovat tärkeitä kriteereitä rakennusmateriaalien valintoja tehtäessä.  ”Jäsensahojemme asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia sahatavaran ympäristövaikutuksista. Ympäristöseloste on luotettava tapa todentaa sahatavaran ja höylätyn puutavaran ympäristötiedot”, Perttilä toteaa.

Ympäristöselosteen mukaan sahatavaran valmistuksen hiilijalanjälki kannolta tehtaan portille on erittäin pieni, ainoastaan 30,2 kg CO2 ekv. ja höylätavaralle 34,5 kg CO2 ekv. kuutiometriä kohden.

Yhteen sahatavarakuutioon on sitoutuneena hiiltä 543 kg CO2 ekv. Sahatavaralla on siis ilmastohyötyjä ja sen käyttäminen erityisesti pitkän elinkaaren tuotteisiin tarjoaa merkittävän päästövähennyspotentiaalin. Käytännössä siis 20 kuutiometrin sahatavaran käyttäminen esim. puutaloon varastoi hiiltä pitkäaikaisesti 11000 kg CO2 ekv.

Ympäristöselosteen toteutti Luonnonvarakeskus.

Sahateollisuuden ympäristöselosteen tiedot löytyvät rakennustiedon palvelusta:

https://cer.rts.fi/epd-ymparistoseloste/selaa-epd-ymparistoselosteita/

 

Lisätietoja:

Sahateollisuus ry, projektipäällikkö Kari Perttilä, puh. 020 7790962, kari.perttila@sahateollisuus.com   
Luonnonvarakeskus, erikoistutkija Tarmo Räty, puh. 029 5325184, tarmo.raty@luke.fi

Share This