0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

69. INTERNATIONAL SOFTWOOD CONFERENCE 2021 

 

LEHDISTÖTIEDOTE 

  1. International Softwood Conference järjestettiin Helsingin Clarionissa 14.10.2021, ensimmäistä kertaa hybriditilaisuutena. Konferenssia isännöi Sahateollisuus ry, joka hoiti järjestelyt tavanomaisten kumppaneidensa, European Organization of the Sawmill Industry (EOS) sekä European Timber Trade Federation (ETTF) kanssa.

Helsinki, 15.10 – Tilaisuus järjestettiin vuonna 2020 onnistuneesti verkkoseminaarina, mutta tänä vuonna pandemiaan liittyvät määräykset mahdollistivat tapahtuman järjestämisen paikan päällä Helsingissä. Konferenssin järjestäminen samanaikaisesti myös verkossa kasvatti osallistujamäärää: Lähes 200 henkilöä saapui paikan päälle Helsinkiin ja 100 seurasi tilaisuutta verkossa.

Havupuumarkkinassa on ollut jälleen poikkeuksellinen vuosi. Kysyntä on ollut suurimman osan vuotta ennennäkemättömän korkealla epävakaan markkinatilanteen ja epävarmojen tulevaisuuden näkymien keskellä

Havupuun tuotannon ja kulutuksen kehittyminen viittaa ennätyksellisen korkeaan kasvuun Euroopassa vuonna 2021 (vuoden loppuun mennessä +6/7 % verrattuna vuoteen 2020). Vuonna 2020 alkunsa saanut dynamiikka jatkui pitkälle vuoteen 2021 – kysyntää vauhdittivat vilkas Tee-Se-Itse sektori, vahva korjausrakentaminen sekä vakaa rakennusala. Näkymät vuodelle 2022 ennustavat maltillisempaa kasvua vuoden 2021 korkeaan tuotantoon ja kulutukseen verrattuna, mutta nopeasti muuttuvien markkinaolosuhteiden vallitessa epävarmuustekijöitä on vielä runsaasti.

ETTF:n varapuheenjohtaja ja Softwoodin puheenjohtaja Morten Bergsten, EOS:n puheenjohtaja Herbert Jöbstl ja Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori esittivät omissa puheenvuoroissaan samankaltaisia ​​viestejä käyttäjien ja tuottajien näkökulmasta. Yleisesti ottaen puheenvuoroissa korostui vuodelle ominainen kysynnän ja tarjonnan välinen epätasapaino, joka näyttää lieventyvän siirryttäessä vuoden 2021 viimeisellä neljännekselle. Epätasapaino on ajanut sahatavaran hintoja ylöspäin ja johtanut ennätyksellisen alhaisiin varastoihin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Vastatakseen Euroopan kysyntään, eurooppalaiset toimijat ovat keskittyneet Euroopan kotimarkkinoihin. Ainoa Euroopan ulkopuolinen markkina, jossa eurooppalaisen sahatun havupuun toimitukset ovat kasvaneet on USA, jossa kysyntä on ollut erityisen suurta ja hinnat poikkeuksellisen vaihtelevia.

Jöbstlin mukaan syytä optimismiin on, sillä puun mahdollisuudet hillitä ilmastonmuutosta tunnustetaan jo laajasti ja puun markkinaosuus rakennusmateriaalina kasvaa. Eurooppalaisen sahateollisuuden asiakaspohja on laajentunut pandemian aikana. Avain alan tulevaisuuden menestykselle on näiden uusien asiakkuuksien pysyminen.

Usean vuoden aikana muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna alhaisempina pysyneet sahatun puutavaran hinnat voivat vakiintua aiempaa korkeammalle tasolle. Näkemys oli yhteinen molemmin puolin Atlanttia. Bergsten painotti, että kulutuksen odotetaan ensi vuonna kasvavan tuotantoa enemmän, mikä viittaa vahvaan piilevään kysyntään. Havupuuteollisuuden kokonaiskuva on hyvä.

Ruusuiseen kuvaan sisältyy kuitenkin monia haasteita, etenkin raaka-aineen saatavuuden suhteen. Raaka-aineen hinnat, jotka olivat hillityllä tasolla suurimman osan vuotta 2020, ovat nousseet muutaman viimeisen kuukauden aikana, ollen muutamassa Euroopan maassa ennätyksellisen korkealla. Samalla, kun puun ilmastohyödyt ovat laajalti ja tieteellisesti kiistatta tunnustettu, vastikään ehdotetut EU:n metsäpolitiikan linjaukset vaikuttavat estävän raaka-aineiden käyttöönottoa tulevina vuosina. Politiikka keskittyykin yksipuolisesti metsän ympäristötehtävään, eikä huomioi alan talouden näkökulmia ja tarjonnan tarvetta.

Edellä esitettyjen teemojen lisäksi International Softwood Conference 2021:ssä nousi toistuvasti esiin Venäjän tukkipuun vientikielto (voimaantulo tammikuussa 2022), minkä odotetaan heiluttavan globaalia havupuun tukkimarkkinaa ja asettavan lisäpainetta eurooppalaiseen tarjontaan.

Vaikka vuosi 2021 on ollut metsätuhojen osalta odotettua rauhallisempi, ilmastonmuutoksella ennustetaan olevan tärkeä rooli tulevina vuosina, mikä voi aiheuttaa olennaisia häviöitä Euroopan metsissä.

Seuraava International Softwood Conference järjestetään Tanskassa, lokakuussa 2022. Lisätietoa ja tapahtuman esitykset ovat nähtävissä tapahtuman kotisivuillahttps://ettf.info/isc-2021/

 

Share This