0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATEOLLISUUS RY TUOMITSEE AMMATTILIITTOJEN KOVAT OTTEET KEITELE GROUPIA KOHTAAN

Keitele Group on yksi Suomen johtavista itsenäisistä saha- ja jatkojalostusyhtiöstä, jonka tuotannosta 90 prosenttia menee vientiin. Yhtiö työllistää suoraan 500 henkilöä ja välillisesti moninkertaisen määrän.

Teollisuusliitto on asettanut Keitele Groupin saartoon ja ylityökieltoon painostaakseen yhtiön työehtosopimuksen solmimiseen. Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT tukee saartoa ja sen jäsenet kieltäytyvät käsittelemästä saarretun yhtiön tuotteita Suomen satamissa. Tukitoimenpiteet alkoivat 21.12. Toimenpiteet pysäyttävät yhtiön vientitoimitukset välittömästi. Helsingin Käräjäoikeus määräsi AKT:n lopettamaan yhtiöön kohdistuneet toimenpiteet miljoonan euron uhkasakolla. AKT puolestaan ilmoitti illalla 21.12, että aikoo jatkaa metsäyhtiön saartoa käräjäoikeuden päätöksestä huolimatta.

Ammattiliittojen toiminta on tuomittavaa. Sahateollisuuden työmarkkina on pysynyt rauhallisena, eikä alaan liittyvien syiden takia alalla ole lakkoiltu miesmuistiin. Itsenäiset yritykset sahateollisuudessa ovat kuuluneet yleissitovan työehtosopimuksen piiriin. Sopimus päättyy vuodenvaihteessa itsenäisestä sahateollisuudesta riippumattomista syistä. 

Kun yleissitova sopimus päättyy, on kaikilla yrityksillä täysin laillinen oikeus sopia työehdoista joko ammattiliittojen kanssa tai ilman ammattiliittoa suoraan työntekijöiden kanssa. Keitele Group on toiminut lain ja asetusten mukaisesti. Ammattiliittojen uhkailuun ja kohtuuttomiin painostustoimenpiteisiin perustuva toimintatapa Keitele Groupin suhteen on jyrkästi tuomittavaa ja jopa laitonta.

Sahateollisuus ry ei ole työmarkkinaosapuoli, eikä ole osallistunut työmarkkinaneuvotteluihin millään tavalla.

 

Helsingissä 22.12.2021

Kai Merivuori
Toimitusjohtaja
Sahateollisuus ry

Share This