0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATEOLLISUUS LUO ELINVOIMAA MAAKUNTIIN

Eniten kotimaista arvonlisää

Vientialoista sahateollisuus tuottaa suhteellisesti eniten kotimaista arvonlisää, kertoo juuri valmistunut suomalaisen sahateollisuuden sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia laajasti arvioinut raportti. Suomen neljänneksi suurimmaksi vientialaksi noussut sahateollisuus käyttää eniten kotimaisia tuotantopanoksia. Raaka-aine, kuljetusketjut, sahausprosessissa käytetty teknologia, työvoima sekä energia ovat kotimaista alkuperää.

”Lähes jokainen vientituloista saatu euro palautuu Suomeen ja sahojen sijaintipaikkakunnille sahatyöntekijöiden ja kuljetusyritysten palkkoina sekä metsänomistajien kantorahatuloina”, yhteiskuntasuhdepäällikkö Anniina Kostilainen Sahateollisuus Ry:stä tarkentaa.

 

Sahateollisuudella positiiviset vaikutukset maakuntien elinvoimaan ja työllisyyteen

Suomalainen sahateollisuus on suurimmalta osaltaan perheyhtiöiden pyörittämää paikallista teollisuutta. 80 % teollisista sahoista (noin 40 kpl) on itsenäisiä perheyhtiöiden omistamia sahoja.

Pienillä paikkakunnilla vientiteollisuus on ensi sijassa sahateollisuutta. Yli 50 maahan tuotteitaan vievä sahateollisuus on merkittävin metsästä tehtaiden portille ulottuvan metsätalouden arvoketjun rahoittaja. Kymmenien maaseutukuntien tärkein yksityinen tulonlähde on sahateollisuus. Tuotantolaitosten läheisyydestä raaka-aineensa hankkiva sahateollisuus maksaa vuodessa metsänomistajille kantorahatuloja 1,4 miljardia euroa.

Raportin mukaan sahateollisuus työllistää suoraan 6000 henkilöä, mutta välillisesti työllistävä vaikutus on kolminkertainen.

”Sahateollisuuden työsuhteet ovat pitkiä. Työntekijät ovat sitoutuneita tehtäviinsä ja voivat luottaa toiminnan pysyvyyteen. Sahateollisuuden kvartaali on 25 vuotta”, Kostilainen toteaa. Haasteekseen sahateollisuus nimeää naisten vähäisen osuuden työvoimasta sekä työvoiman saatavuuden.

 

Ratkaisuista viestiminen on yhteiskunnallista vastuullisuutta

Sahateollisuus Ry on laatinut raportin toimialan sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista nostaakseen sahojen merkitystä osaksi yhteiskunnallista keskustelua. ”Toimialan merkitys tunnetaan sahojen sijaintipaikkakunnilla, mutta laajempi merkitys kansantaloudelle ja hyvinvoinnille jää usein tunnistamatta. On osa sahojen yhteiskuntavastuuta kertoa ratkaisuista, joita tarjoamme vähähiiliseen, fossiilivapaaseen yhteiskuntaan ja paikalliseen hyvinvointiin”, Anniina Kostilainen muistuttaa.

Tutustu sahateollisuuden sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin Sahateollisuus Ry:n verkkosivuilla:https://sahateollisuus.com/vaikuttavuus/

Raportti on ladattavissa täältä 

 

Lisätietoja:

Yhteiskuntasuhdepäällikkö Anniina Kostilainen, puh 020 779 0963

Share This