0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

UKRAINAN SOTA: CEI-BOIS JA EOS – PUUTUOTTEIDEN ARVOKETJUSSA ODOTETTAVISSA SOKKIREAKTIO

  TIEDOTE  Euroopan puutuoteteollisuus seuraa erittäin huolestuneena Venäjän hyökkäystä Ukrainaan sekä siitä aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia. Euroopan Venäjän- ja Valko-Venäjän-kaupalle asettamien pakotteiden seurauksena odotetaan sokkireaktiota puutuotteiden arvoketjussa. Ukrainan sota vaikuttaa jo nyt useissa maissa kuljetuksiin ja toimitusketjuihin. Puutuoteteollisuuden keskeiset toimialajärjestöt CEI-Bois (Euroopan puutuoteteollisuuden keskusjärjestö) ja EOS (Euroopan sahateollisuuden järjestö) lausuivat yhteisen kokouksensa jälkeen, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan muodostaa vakavan uhan rauhalle ja turvallisuudelle Euroopassa ja että puutuoteteollisuuden on syytä odottaa suoria vaikutuksia liiketoimintaansa. Samanaikaisesti alalla kuitenkin ymmärretään Euroopan neuvoston asetuksella (EU) 2022/355 Euroopan ja Valko-Venäjän välille asetettua kauppasaartoa, joka kieltää kaikkien puutuotteiden tuonnin Valko-Venäjältä vastauksena Ukrainassa meneillään oleviin sotatoimiin. Teollisuuden mukaan on nähtävissä, että vastaavia toimenpiteitä tullaan soveltamaan venäläisiin puutuotteisiin. Järjestöjen jäsenet ilmaisivat myös tukensa PEFC:n päätökselle, jonka mukaan valkovenäläiset ja venäläiset tuotteet luokitellaan ns. konfliktipuuksi ja siten akkreditoituun sertifiointiin kelpaamattomaksi. Vastaavasti Euroopan puutuoteteollisuus pitää tervetulleena päätöstä, jonka mukaan Venäjältä ja Valko-Venäjältä lähtöisin olevaa puuta ja metsätuotteita ei voi käyttää FSC-tuotteissa eikä myydä FSC-sertifioituna puuna missään päin maailmaa niin kauan kuin aseellinen konflikti jatkuu. Kauppasaarto aiheuttaa merkittäviä seurauksia Euroopan markkinoiden tarjontatilanteeseen. Virallisten tilastojen mukaan hiukan alle 10 % Euroopassa vuonna 2021 kulutetusta havupuusahatavarasta oli peräisin Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta. Lehtipuusahatavaran puolella Ukrainasta peräisin olevien tammipuutuotteiden määrä oli merkittävä. Näin ollen odotettavissa on tarjontapulaa. CEI Bois ja EOS pyrkivät paraikaa tiiviissä yhteistyössä EU:n instituutioiden ja Euroopan maiden hallitusten kanssa lievittämään kriisin vaikutuksia tunnistamalla kestäviä ja tehokkaita toimenpiteitä, joilla voidaan lisätä omavaraisuutta, helpottaa kriittisiä puutteita, lisätä hakkuita, varmistaa puuhuolto ja mobilisoida olemassa olevat puuvarannot, jotta näiden välttämättömien sanktioiden aiheuttamat aukot tarjonnassa pystytään paikkaamaan. Puutuotteiden kauppasaarto tulee vaikuttamaan haitallisesti useisiin kriittisiin teollisuuden toimitusketjuihin, esimerkiksi elintarvike- ja lääkealoilla, joiden logistiikka perustuu puisiin kuormalavoihin. Monissa puupohjaisissa rakennusmateriaaleissa, esimerkiksi koivuvanerissa ja -sahatavarassa, vaikutukset tulevat olemaan erittäin kovat, mikä puolestaan voi vaikeuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (EU Green Deal) rakennetun ympäristön hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. Lisäksi ukrainalaiset kuorma-autonkuljettajat ovat yliedustettuina koko alan eurooppalaisessa työvoimassa, ja he ovat nyt palanneet puolustamaan maataan. Tämä pahentaa entisestään koronapandemiasta johtuvaa kuljettajapulaa ja on lisänä useiden muiden haasteiden ja epätasapainoisuuksien kanssa, jotka jo nyt vaikuttavat kielteisesti kansainväliseen logistiikkaan. CEI-Bois’n ja EOS:n pääsihteeri Silvia Melegari kommentoi seuraavasti: ”Tämän konfliktin aiheuttaman inhimillisen tragedian lisäksi Euroopan puutuoteteollisuus tulee kärsimään sen johdosta puupulasta. Vaikka yritykset ovat jo tarttuneet toimenpiteisiin selvitäkseen tilanteesta, on kiistämätöntä, että sektorimme tarvitsee kansallisten hallitusten ja eurooppalaisten instituutioiden välittömiä interventioita, jotta kriittinen tukkipula pystytään välttämään. Eurooppalainen puutuoteteollisuus toivoo, että Ukrainassa meneillään olevaan konfliktiin saadaan nopeasti rauhanomainen ratkaisu.” ENDS Mediayhteydet: info@eos-oes.eu ; info@cei-bois.org CEI-Bois (European Confederation of Woodworking Industries) edustaa 20 eurooppalaista ja kansallista organisaatiota 14 maasta ja ajaa koko Euroopan teollisen puualan etuja. Alalla on yli 180 000 yritystä, joiden yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on 152 miljardia euroa ja jotka työllistävät EU-alueella miljoona ihmistä. EOS (European Organisation of the Sawmill Industry) valvoo eurooppalaisen sahateollisuussektorin etuja sekä Euroopan tasolla että kansainvälisesti. EOS:n jäsenliitot ja kumppanuusjäsenet edustavat noin 35 000 sahaa 12 maassa ympäri Eurooppaa. Jäsenistöön kuuluvat sahat valmistavat sahatavaraa, puurunkoja, liimapuuta, terassi-, lattia- ja aitamateriaaleja, puusepäntuotteita ja monia muita puutuotteita.
Share This