0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

TINO AALTO (VTM) ON VALITTU SAHATEOLLISUUDEN UUDEKSI TOIMITUSJOHTAJAKSI

Aalto siirtyy Sahateollisuuden toimitusjohtajaksi liikenne- ja viestintäministerin erityisavustajan paikalta. Aiemmin Aalto on työskennellyt mm. Teknologiateollisuus ry:ssä innovaatiopolitiikan päällikkönä ja toimitusjohtajan neuvonantajana sekä  eritysavustajana valtioneuvoston kansliassa vastaten omistajaohjauksesta ja ulkoministeriössä vastaten vienninedistämisestä ja kauppapolitiikasta. Hänellä on myös työtaustaa suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL:sta sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kokemusta konsulttitalo Milttonilta.

”Sahateollisuus haluaa edelleen vahvistaa alan tunnettuutta ja yhteistyösuhteita eri puolille yhteiskuntaa. Alan vahva ympäristötarina ja tulevaisuuden menestysmahdollisuudet on tärkeätä saada kuuluviin entistä paremmin. Tino Aallossa yhdistyvät laaja-alaiset verkostot, monipuolinen teollisuuspoliittinen osaaminen sekä kyky toimia innovatiivisesti alan vaikuttajana”, Sahateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Tommi Sneck sanoo.

”On suuri ilo päästä työskentelemään merkittävän vientialan puolesta. Tavoitteena on rakentaa entistä parempia toimintaedellytyksiä vastuulliselle suomalaiselle sahateollisuudelle”, Tino Aalto toteaa.

”Sahateollisuuden ratkaisuilla on merkittävä ilmastopotentiaali. Lisäksi alan työllistämisjalanjälki on vahva ympäri Suomen. Alan suuret mahdollisuudet huomioiva teollisuus- ja metsäpolitiikka on keskeisessä roolissa kestävän kasvun ja kilpailukyvyn kannalta”, Aalto jatkaa.

Aalto aloittaa työssään 1.10.2022. Nykyinen toimitusjohtaja Kai Merivuori jää eläkkeelle vuoden vaihteessa. 

”Haluan kiittää jo tässä yhteydessä todella hyvää työtä tehnyttä Merivuorta”,  Sneck päättää.

Lisätiedot: 

Tommi Sneck,        p. 040 549 8218

Tino Aalto,             p. 050 574 8713

Sahateollisuus ry on vuonna 1945 perustettu itsenäisen sahateollisuuden etujärjestö. Yhdistyksellä on 30 jäsenyhtiötä, joiden osuus Suomen sahatavaran tuotannosta on runsaat puolet. Sahatavaran ja sen jalosteiden viennin arvo oli v 2021 n. 2,9 miljardia euroa. Kaikki tuotantopanokset ovat kotimaisia. Sahat maksavat kaksi kolmannesta metsänomistajien kantorahatuloista. Sahatavara on kestävän kehityksen mukainen ja ilmastoystävällinen uusiutuva materiaali, jonka kysyntä kasvaa.

Share This