0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

VIESTINNÄLLÄ ON VÄLIÄ

Versowoodilla on aina panostettu viestintään ja yritysilmeeseen. 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi yrityksen brändi-identiteetti päätettiin modernisoida historiaa kunnioittaen. Siitä haluttiin luoda kokonaisuus, joka kestää aikaa ja tukee arjen liiketoimintaa.

Versowoodin viestinnässä painopiste on jo pitkään ollut nykyaikaisessa ja eteenpäin katsovassa tavassa esittää ja lähestyä asioita.

– Sahateollisuudessa pitäisi keskittyä viestimään huomattavasti enemmän positiivisista asioista. Olemme omassa viestinnässämme karistaneet karvalakki-imagon harteiltamme jo aikoja sitten, ja pyrkineet myös avointen ovien avulla näyttämään suurelle yleisölle olevamme moderni ja fiksu toimija, aloittaa Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra.

Kopra painottaa yritysimagolla olevan merkitystä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Yritysimagon rakentaminen ei ole vain julkisivun kiillottamista, vaan tärkeä keino puhutella ihmisiä ja rakentaa mielikuvaa yrityksestä. Viestinnän kohderyhmää ovat niin metsänomistajat, asiakkaat, päättäjät, oma henkilökunta kuin potentiaaliset työntekijätkin.

– Haluamme olla houkutteleva kumppani näille ryhmille, mutta myös osaltamme nostaa koko toimialan imagoa. Etenkin nuorempi sukupolvi osaa arvostaa raikasta ja viimeisteltyä toteutusta.

Yritysimago rakentuu pienistä, joskus jopa mitättömältäkin tuntuvista asioista. Versowoodilla hallien julkisivuvärit, konttorin sisustus, metsän arvoja symboloiva sahatavarahuppu, ajan mukana säännöllisesti päivittyvä yritysilme sekä ihmisten mukaan ottaminen mainoksiin ovat tietoisia valintoja, joilla pyritään erottumaan muista, mutta myös luomaan uskoa tulevaisuuteen.

– Olemme raikkaalla, innostavalla ja positiivisella tavalla pyrkineet tuomaan esiin eräänlaista auringonnousun, ei auringonlaskun maisemaa – luomaan valoa ja uskoa tulevaisuuteen, Kopra toteaa.

Uusi ja vanha yhdistyvät

Edellinen brändiuudistus tehtiin viitisen vuotta sitten, jolloin heleänvihreä väri lanseerattiin osaksi yrityksen identiteettiä.

– Nyt ajatuksena oli tehdä sellainen raikastus, brändin päivitys, jonka tarkoituksena on ylevöittää juhlavuotta ja trimmata hieman ulkoista ilmettä, toimitusjohtaja selventää.

Brändi-identiteettiä uudistamaan valittiin mainostoimisto Avidly, jonka toimitusjohtaja Jesse Maula kertoo projektin olleen mielenkiintoinen ja palkitseva myös suunnittelijatiimille.

– Versowoodin tarina on mielenkiintoinen katsaus niin suomalaiseen kuin päijäthämäläiseenkin historiaan sahateollisuuden ja mekaanisen puunjalostuksen näkökulmista.

Suunnittelussa haluttiin kunnioittaa Versowoodin historiaa, mutta samalla katsoa tulevaisuuteen.

Ville Kopra piti tärkeänä myös sitä, etteivät vanha ja uusi ilme riidelleet, vaan siirtymävaihe sujui luontevasti.

– Kokonaisuus yhdistää hienosti historian ja tulevan sekä inspiroi meitä jokaista arjessa. Brändityön arvoa on vaikea hinnoitella, mutta uskon, että asiakkaamme – niin sisäiset kuin ulkoisetkin – arvostavat tekemäämme työtä.

Share This