0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

WOOD FROM FINLAND -KONFERENSSI: GEOPOLIITTINEN TILANNE HEILUTTAA SAHATAVARAMARKKINAA

 

Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Euroopan markkinoilta poistunut venäläinen, valkovenäläinen ja ukrainalainen sahatavara ovat aiheuttaneet markkinoilla yli 10 prosentin vajeen. Samanaikaisesti aiempi positiivinen talousnäkymä päämarkkinoilla on vaihtunut epävarmuuteen. Geopoliittisen tilanteen aiheuttama epävarmuus heijastuu myös suomalaisen sahatavaran kysyntään, Sahateollisuus ry:n puheenjohtaja Tommi Sneck kertoi ennätysyleisön keränneessä Wood from Finland-konferenssissa Helsingissä 28.4.2022.

Markkinoiden epävarmuutta lisää COVID-pandemian yhä massiivisena jatkuvat vaikutukset esimerkiksi Kiinassa. Laukkaava inflaatio ja korkojen nousu heikentävät kuluttajien luottamusta. Rakennusmateriaalien hintojen nousu sekä tavaravirtojen tasapainon muutos vaikuttaa markkinoihin tavalla, jota on vielä vaikea ennustaa. 

Toisaalta sahoilla tehdään parhaillaan tarpeellisia tulevaisuusinvestointeja. Sneckin mukaan taustalla on sahateollisuuden kannattavuuden koheneminen vuonna 2021, joka paikkasi edellistä laihaa vuosikymmentä.

Ilmastotietoisuuden kasvu lisää puutuotteiden kysyntää maailmalla, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori sanoi konferenssissa. Suomalaisen sahateollisuuden mahdollisuudet hyödyntää tätä kehitystä riippuvat erityisesti kustannuskehityksestä sekä kotimaisen raakapuun saatavuudesta.

Koko EU-markkinalla suurimpana uhkana ovat tällä hetkellä EU:n pyrkimykset rajoittaa metsien käyttöä – samalla siis myös ilmastoystävällisen puurakentamisen raaka-aineen saantia. Mikäli kestävän metsätalouden toimintaedellytyksiä EU:ssa heikennetään, realisoituu puun käytön rajoittaminen markkinoiden samanaikaisesti vetäessä hiilivuotona.

”Puuta jalostavan teollisuuden toimintaedellytykset on varmistettava”, Merivuori linjaa.

Suomalainen sahateollisuus perustuu valtaosin kotimaisiin tuotantopanoksiin. Sahateollisuudella on erinomaiset mahdollisuudet vastata ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin tarjoamalla pitkään hiiltä sitovia tuotteita monipuolisiin käyttökohteisiin.

Kriisiaikana perusteollisuuden ja kotimaisten raaka-aineiden hyödyntämisen merkitys korostuu. Vuonna 2021 sahatavara oli Suomen neljänneksi tärkein vientiartikkeli. Sahatavaran ja sen jalosteiden viennin arvo nousi 2,8 miljardiin euroon ja metsänomistajille tukkipuusta maksetut kantorahatulot 1,9 miljardiin euroon.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Merivuori, p. +358 40 532 2868, kai.merivuori@sahateollisuus.com

Share This