0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATAVARAN KYSYNTÄ KÄÄNTYNYT SELVÄÄN LASKUUN 

Sahateollisuus oli vuonna 2021 Suomen neljänneksi suurin vientiala. Sahateollisuuden yhteiskuntaan tuomat vientitulot kasvoivat vuonna 2021 2,8 miljardiin euroon. Sahatavaran hyvä menekki ja aiempia vuosia korkeampi hintataso ovat mahdollistaneet lukuisten investointien käynnistymisen. Investoinneilla vahvistetaan alan resurssitehokkuutta sekä tuottavuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä vuosikymmeniksi eteenpäin. 

 

Vaikka vielä alkuvuodesta markkinatilanne näytti positiiviselta, markkinoilla oleva yleinen epävarmuus näkyy jo selvästi sahatavaramarkkinoilla. Sahatavaran kysyntä ja hinnat ovat kääntyneet selvään laskuun. Syynä kysynnän pienemiselle on yleinen taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen, inflaatiokehitys, koronapandemian jälkeinen ihmisten kulutuskysynnän muutos ja korkotason nousu. Lisäksi puutteet työvoiman ja rakennusmateriaalien saatavuudessa kurittavat rakennusteollisuutta ja hidastavat rakennushankkeiden liikkeelle lähtöä.

 

Venäläisen puuraaka-aineen ja puutuotteiden tuontikielto Eurooppaan astuu voimaan vasta 10.7.. Ennen tätä venäläisen tavaran tuontimäärät ovat olleet jopa kasvussa niillä markkinoilla, joissa tuotteen alkuperältä ei vaadita PEFC- tai FSC-sertifiointia. Suomessa teollisuus käyttää pääosin sertifioitua puuta.

 

– Suomessa painetta kuitupuun ja energiapuun hakkuille näyttää olevan runsaasti Venäjän tuonnin pudottua alta, pohtii Sahateollisuus Ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori.  Merivuoren mukaan on valitettavaa, että puumarkkinoilla näytetään hakevan tasapainoa totuttuja reittejä – Samalla kun kuitupuun kysyntä kasvaa, sen hinta näyttäisi pysyvän kurissa, mutta tukin hinta nousee. Kilpailullisesti toimivassa markkinataloudessa tämän ei pitäisi olla mahdollista, Merivuori jatkaa.

 

      

 

Lisätietoja:  Toimitusjohtaja Kai Merivuori, Sahateollisuus Ry, puh +358 20 779 0961

 

Share This