0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

PÄÄTTÄJÄT KOKOONTUIVAT KUHMOON KUULEMAAN SAHOJEN VIESTIÄ

Perjantaina 19.8.2022 toistakymmentä Kainuun alueen päättäjää ja vaikuttajaa mukaan lukien kansanedustajat Merja Kyllönen (vas), Raimo Piirainen (sdp), Tuomas Kettunen (kesk), Ari Koponen (ps) sekä Jenna Simula (ps), kokoontui Kuhmo Oy:n sahalle tutustumaan sahan toimintaan ja kuulemaan sen merkityksestä aluetaloudelle sekä toimintaympäristön asettamista haasteista. Puolen päivän mittaisen vierailun aikana kuultiin myös asiaa metsien käytöstä, sahatavaran globaalista markkinasta sekä sahateollisuuden tarjoamista ratkaisuista ilmastokysymyksiin.

Tilaisuuden isäntänä toimi Kuhmo Oy: toimitusjohtaja Tommi Ruha ja Sahateollisuus ry:tä edustivat toimitusjohtaja Kai Merivuori sekä yhteiskuntasuhdepäällikkö Anniina Kostilainen. Ruha nosti pääteemoikseen metsien käytön ja raaka-aineen saatavuuden turvaamisen, hajautetun biopohjaisen sähkön CHP-tuotannon kehittämisen sekä logistiikan haasteet niin polttoaineiden, teiden kunnon kuin itäisen radan tarpeen näkökulmastakin. Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä osallistui keskusteluun ehdottamalla kansanedustajille aluetukien sijaan Itä-Suomen energiainvestointipakettia, jolla luotaisiin niin elinvoimaa kuin ratkaisujakin rajaseudulle.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen kansanedustaja Raimo Piirainen (sdp) totesi päätöksenteon ja päätöksiä seuraavien toimenpiteiden olevan usein hidasta ja pyysi saha-alan edustajia nimeämään yhden tärkeän toimintaympäristötekijän, johon päättäjät voisivat vaikuttaa nopealla aikataululla. Tärkeimmäksi nousi polttoaineen hinta ja sen myötä keskustelu ammattibiodieselistä.

Päivän annista vaikuttunut vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen toi ilmi, että Suomessa metsäteollisuuden tarina mielletään pitkälti Metsähallituksen tarinaksi, mikä ohjaa keskustelua usein sahojen kannalta osin väärään suuntaan. Keskustelua käytiin myös tulevasta metsästrategiasta, suojelukysymyksistä sekä Kuhmo Oy:n ohi kulkevan Hyryntien siirron rahoituksesta. Tilaisuuden päätteeksi kansanedustaja ja Kuhmon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tuomas Kettunen (kesk) kiitti kaikkia paikalle saapuneita ja muistutti Kuhmo Oy:n kaltaisten toimijoiden merkityksestä itäisen Suomen elinvoimaisuudelle, huoltovarmuudelle ja turvallisuudelle.

Vierailu oli lähtölaukaus Sahateollisuus ry:n ja sen jäsensahojen järjestämälle koko syksyn kestävälle Sahojen Vaikuttajakiertueelle. Kiertueen tavoitteena on tehdä alaa tutuksi, tuoda esiin toimintaympäristöä koskevien päätösten vaikutuksia sahojen toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn sekä avata toimialan alueellista ja valtakunnallista roolia.

LISÄTIEDOT

Tommi Ruha, tommi.ruha@kuhmo.eu, 050 410 3845

Kai Merivuori, kai.merivuori@sahateollisuus.com,  020 779 0961

Anniina Kostilainen, anniina.kostilainen@sahateollisuus.com, 020 779 0963

Share This