0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

PIRKANMAAN VAHVAT TOIMIJAT VEIVÄT SAHOJEN VIESTIÄ PÄÄTTÄJILLE

 

Kinnaskosken ja JPJ-Woodin järjestämää yhteistä Sahojen vaikuttajakiertue -tapahtumaa vietettiin työviikon alkajaisiksi aurinkoisessa syyssäässä. Kuten Juupajoen kunnanjohtaja Jyri Lammela keskustelun lomassa toi esiin, molemmat yritykset ovat korvaamaton osa Pirkanmaan vahvaa puunjalostusaluetta ja alueen hyvinvointia. JPJ-Woodin tiloihin olikin kokoontunut aiheesta kiinnostuneita kansanedustajia, paikallispoliitikkoja sekä metsänhoitoyhdistyksen ja median väkeä.

Keskustelutilaisuuden avasi Kinnaskoski Oy:n toimitusjohtaja Jyri Nenonen, joka kertoi yhtiön historiasta ja toiminnasta sekä niistä 18 miljoonasta eurosta, jotka saha vuosittain tuottaa aluetalouteen. Nenonen kertoi myös anekdootin yhtiön nimen historiasta.

– Aikanaan, kun sahattiin vielä käsin, oli alasahurin työ todella raskasta. Niin raskasta, että hiki valui koskena alasahurin kintaista. Siitä nimi, Nenonen tarinoi.

Puheenvuoro siirtyi JPJ-Woodin toimitusjohtaja Markus Luodelahdelle, joka niin ikään esitteli yritystään ja sen merkitystä aluetaloudelle. Tulevaisuuden näkymien ohella Luodelahti esitti päättäjille huolensa puuraaka-aineen riittävyydestä, logistiikan kohonneista kustannuksista sekä inflaation ja korkojen vaikutuksesta sahojen toiminnalle. Toimitusjohtajan lisäksi äänessä oli varatoimitusjohtaja Manuel Luodelahti, joka esitti päättäjille toiveen yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon investointituesta.

– Sähkoturbiinin asentaminen nykyiseen lämpölaitokseemme olisi nostanut investoinnin kokonaissumman kahdeksan vuotta sitten noin kolminkertaiseksi. Sen avulla olisimme omavaraisia sähkön suhteen.

Sahateollisuuden Kai Merivuori kuvasi paikalla olleille sahateollisuuden roolia Suomessa. Luodut työpaikat, maksetut verot, viennin arvo, kotimaiset tuotantopanokset sekä metsänomistajille maksetut kantorahatulot herättivät kuulijakunnassa kunnioitusta ja alleviivasivat toimintaympäristön vakauden merkitystä koko maan tulevaisuudelle. Merivuori toisti Sahateollisuuden viestiä puun saatavuuden, logistiikan sekä puuenergian käytön turvaamisesta.

Omassa puheenvuorossaan kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Piritta Rantanen (sd) kertoi läheisestä suhteestaan metsään ja esitti huolensa metsäkeskustelun polarisaatiosta. Kansanedustajan vahva viesti paikalla olleille oli, että toimialan kannattavuudesta ja kotimaisen raaka-aineen saatavuudesta on huolehdittava. Hän totesi olevansa pettynyt biopolttoaineasioiden edistymiseen tällä hallituskaudella ja myönsi ymmärtävänsä yritysten haluttomuuden investoida biopolttoainetekniikkaan nykytilanteessa. Lopuksi Rantanen otti kantaa sekä tieverkoston korjausten välttämättömyyteen sekä EU:n ajamaan metsiensuojelun malliin. Hän oli yhtä mieltä niin Merivuoren kuin Keskustan kansanedustaja Arto Pirttilahdenkin kanssa siitä, ettei suojelua tule toteuttaa hehtaariperusteisesti, vaan kohdennetusti arvokkaisiin luontokohteisiin.

Pirttilahti tarttui Rantasen esiin nostamaan polarisoituneeseen keskusteluun ja kiitteli tähän liittyen hallituksen ajatusta bio- ja metsätalouspaneelin perustamisesta. Hän oli huolissaan myös väylien kunnossapitoon tarkoitettujen varojen leikkauksesta sekä niiden ohjautumisesta muualle kuin pienemmille, metsäteollisuudenkin käyttämille teille.

Tilaisuuden päätteeksi tutustuttiin JPJ Woodin sahaan ja tuotantoon ja käytiin keskustelua muun muassa sahatavaran käyttökohteista, työvoimasta ja energiasta. Pirkanmaan Perussuomalaisten puheenjohtaja Sami Kymäläinen esitti huolensa polttoaineiden hintojennousun aiheuttamasta lisäkustannuksesta työssäkäynnille. Aihe on maakunnissa sijaitseville ja työvoiman saatavuusvaikeuksista toisinaan kärsiville sahoille hyvinkin ajankohtainen. Kymäläinen kannatti myös paikallisen, luotettavan sähköntuotannon lisäämistä ja toivoi valtiovallan ottavan asian mitä pikimmin käsittelyyn.

Vierailu oli osa Sahateollisuus ry:n ja sen jäsensahojen järjestämää koko syksyn kestävää Sahojen Vaikuttajakiertuetta. Kiertueen tavoitteena on tehdä alaa päättäjille tutuksi, tuoda esiin toimintaympäristöä koskevien päätösten vaikutuksia sahojen toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn sekä avata toimialan alueellista ja valtakunnallista roolia.

LISÄTIEDOT

Markus Luodelahti, markus.luodelahti@jpj-wood.fi,  046 922 7695

Jyri Nenonen, jyri.nenonen@kinnaskoski.fi, 044 776 1629

Kai Merivuori, kai.merivuori@sahateollisuus.com,  020 779 0961

Share This