0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

METSÄISIÄ VIESTEJÄ SAAPUI KUULEMAAN LIKI 2 000 KÄVIJÄÄ

 

Perjantaina 23.9.2022 vietettiin avointen ovien päivää Versowoodin Vierumäen yksikössä. Versowoodilla on pitkät perinteet avointen ovien järjestämisessä ja tällä kertaa tilaisuuteen yhdistyi myös Sahateollisuuden Sahojen Vaikuttajaverkosto -kiertue. Aamuyhdeksästä alkaen alueelle virtasi väkeä nauttimaan monipuolisesta ohjelmasta ja tutustumaan sahan tuotantoon, tuotteisiin sekä läheiseen hakkuukohteeseen.

Virallisen ohjelman avasi Metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Jouni Rantala. Rantala kertoi Energiaa Metsästä -kampanjasta, jolla pyritään saamaan raaka-aine liikkeelle ja energiakäyttöön pureutumalla nuorten metsien hoitorästeihin. Rantala totesi todellisen ensiharvennustarpeen olevan viisinkertainen nykytasoon verrattuna ja kertoi muun muassa erilaisista nuoren metsän kunnostusvaihtoehdoista.

Seuraavaksi Sahateollisuuden toimitusjohtaja Kai Merivuori muistutti paikalla olleita sahateollisuuden historiallisesta merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle ja esitti faktat myös tämän päivän lukujen valossa: vientieurot, tuotantomäärä, työpaikat, kantorahatulot metsänomistajille ja investoinnit kotimaassa. Hän painotti puun saatavuuden merkitystä jatkossakin ja suuntasi viestinsä päättäjien lisäksi yleisössä olleille metsänomistajille, sahojen kumppaneille.

Omassa puheenvuorossaan Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra totesi avointen ovien olevan tärkeä tilaisuus käydä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ja tarjota kurkistus sahan arkeen. Hän kertoi yhtiön edellisen tilikauden ennätyksellisestä tuloksesta sekä investoinneista ja avasi luvuin, mitä Versowoodin menestys tarkoittaa yhteiskunnan kannalta esimerkiksi verojalanjälkenä. Kopra lähetti terveisensä myös päättäjille toivoen vaalien alla keskustelua metsien käytön hyväksyttävyydestä, puurakentamisen lisäämisestä, työvoimansaannin esteiden poistamisesta sekä investointituesta sähköntuotannon mahdollistamiseksi sahojen lämpövoimaloiden yhteydessä.

Puheiden jälkeen vuorossa oli paneelikeskustelu, jossa kansanedustaja Timo Heinonen (kok), Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi, Maaseudun Tulevaisuus -lehden päätoimittaja Jouni Kemppainen sekä Sahateollisuus ry:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Anniina Kostilainen perkasivat omaa metsäsuhdettaan, metsäteollisuuden roolia Suomessa, metsänomistajan itsemääräämisoikeutta, monimuotoisuutta sekä metsistä käytävää keskustelua. Keskustelua moderoi toimittaja Katri Makkonen.

Monipuolisen ohjelman aikana käytiin ajankohtaista keskustelua myös Sahateollisuuden kutsuvieraiden joukossa. Paikalla olivat muun muassa kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen (kok), Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Lehtimäki, Päijät-Hämeen Liiton edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa sekä Hämeen Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaat Venla Väli-Torala ja Teemu Kinnari.

Viimeisenä puhujana lavalle astui ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari, joka totesi maailmantilanteen olevan parhaillaan haastava ja edellyttävän ratkaisujen etsimistä yhdessä. Skinnari kertoi olevansa ylpeä sahateollisuuden roolista viennissä, mutta myös työllistäjänä ja painotti kaikkien toimialan panosten olevan kotimaisia. Ministeri nosti esiin sahateollisuuden merkityksen ilmastokriisin ratkaisussa ja välitti selkeän viestin siitä, että Suomi yhdessä Ruotsin kanssa on rintamassa varmistaakseen sen, että päätösvalta maiden metsien hoidosta säilyy kansallisena. Lopuksi Skinnari painotti, että monenlaiset reitit ammattiin ja työhön on taattava ja näin varmistettava työvoiman saatavuus teollisuudessa.

Sahateollisuus oli Versowoodin avoimissa ovissa osana Sahateollisuus ry:n ja sen jäsensahojen järjestämää koko syksyn kestävää Sahojen Vaikuttajakiertuetta. Kiertueen tavoitteena on tehdä alaa päättäjille tutuksi, tuoda esiin toimintaympäristöä koskevien päätösten vaikutuksia sahojen toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn sekä avata toimialan alueellista ja valtakunnallista roolia.

LISÄTIEDOT 

Ville Kopra, ville.kopra@versowood.fi, 010 8425 100

Kai Merivuori, kai.merivuori@sahateollisuus.com,  020 779 0961

Anniina Kostilainen, anniina.kostilainen@sahateollisuus.com, 020 779 0963

Share This