0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Sahateollisuus on ratkaisu
SAVO-KARJALAN VAIKUTTAJAT KEITELEELLÄ KUULEMASSA SAHATEOLLISUUDEN MENESTYSTARINAA

 

Sahateollisuuden Sahojen Vaikuttajakiertue kokoontui maanantaina 10.10.2022 Keitele Groupin Keiteleen yksikön sahalla. Vauhdikkaasti kasvaneeseen perheyritykseen oli tutustumassa pitkälti toistakymmentä Savo-Karjalan vaikuttajaa, mukaan lukien kansanedustajat Sari Essayah (kd) ja Markku Eestilä (kok) sekä Keiteleen, Pielaveden ja Vesannon päättäjiä.

Keitele Timber Oy:n toimitusjohtaja Matti Kylävainio aloitti tilaisuuden kertomalla yrityksen kasvutaipaleesta. Vuonna 1981 perustettu perheyhtiö on vakaa työllistäjä, jonka suorassa palveluksessa työskentelee 520 henkilöä. Työllistävä vaikutus on yli kolminkertainen, kun mukaan lasketaan välillisesti työllistettävät henkilöt.

Kylävainio toi esille teollisten toimijoiden tärkeyden aluetaloudelle ja peräänkuulutti puunkäytön hyväksyttävyyttä ja vastuullisuutta. Keiteleellä, Alajärvellä ja Kemijärvellä toimivan yhtiön puunhankinta-alue kattaa lähes puoli Suomea.­­­ Hän kertoi kattavasti sahateollisuuden toimista kohti vähähiilisyyttä.

−Entä jos meillä Suomessa olisi biotalousministeri, eikä päätöksiä metsäklusteriin liittyvistä asioista pyöriteltäisi neljässä ministeriössä, Kylävainio heitti ajatuksena ilmoille.

Metsien kestävä käyttö on ratkaisu

Sahateollisuus ry:n Kai Merivuori korosti esityksessään metsien kestävän käytön olevan ratkaisu moneen asiaan, ei ongelma. Merivuori muistutti, että kotimaan puurakentamisen lisääminen ei ole ristiriidassa metsien kestävään käyttöön, kuten julkisessa keskustelussa usein annetaan ymmärtää.

−Tämän hetken kotimaan kulutus on vain reilu puolet siitä, mitä se on parhaimmillaan ollut. Määrää voitaisiin helposti kasvattaa, jos puurakentaminen aidosti vetäisi.

Kansanedustaja Markku Eestilä (kok) kertoi Euroopan Parlamentissa kuulevansa usein viestiä siitä, että Suomi hoitaa metsänsä huonosti.

−Suomen metsäasioiden viestinnässä on parantamisen varaa. Ennen kaikkea viestin tulee olla yhtenevä, Eestilä terävöitti.

Kansanedustaja Sari Essayah (kd) yhtyi mielipiteeseen ja kommentoi viime aikoina tapetilla ollutta EU-keskustelua metsien käytöstä.

Kommenttipuheenvuorossaan Essayah korosti metsien vastuullisen käytön merkitystä osana ilmastokriisin torjuntaa. Hän toi myös esille huolensa työvoiman saatavuudesta.

−Itä-Suomen yliopisto voisi tehdä päänavauksen koulutuspolkujen avaamisessa myös sahateollisuuteen. Tärkeää on, että nuoret ymmärtävät metsiä voitavat hyödyntää vastuullisesti ja kestävästi.

Yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto puhutti

Energia-asiat mietityttivät vaikuttajia. Teollisuusneuvos Ilkka Kylävainio kertoi Keitele Timberin tutkineen mahdollisuutta CHP-laitoksen rakentamiselle. Toteutuessaan yhdistetty lämmön ja sähköntuotantolaitos pystyisi kattamaan Keiteleen, Pielaveden ja Vesannon tarpeet. CHP-laitos pienentäisi myös energiantuotannon hiilijalanjälkeä sivutuotteiden kuljetusten vähentyessä.

Sahatavaran matka liimapuuksi

Kylävainioiden johdolla ryhmä jatkoi sahakierrokselle ja ihasteli tuoreinta investointia: uutta pienpuulinjaa, joka pyörähtää käyntiin lähiaikoina. Sahakierroksen jälkeen matka jatkui Mikko Kylävainion johtamalle viereiselle Keitele Forest Oy:n liimapuutehtaalle. Aurorazai-tuotemerkin alla Keiteleellä jalostetaan vuosittain 150 000 m3 sahatavaraa liimapuuksi. Tuotteen päämarkkina on Japani, jossa Aurorazai on tunnetuin eurooppalainen liimapuun tuotemerkki.

Vierailu oli osa Sahateollisuus ry:n ja sen jäsensahojen järjestämää koko syksyn kestävää Sahojen Vaikuttajakiertuetta. Kiertueen tavoitteena on tehdä alaa päättäjille tutuksi, tuoda esiin toimintaympäristöä koskevien päätösten vaikutuksia sahojen toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn sekä avata toimialan alueellista ja valtakunnallista roolia.

LISÄTIEDOT

Matti Kylävainio, matti.kylavainio@keitelegroup.fi, 040 707 5111

Kai Merivuori, kai.merivuori@sahateollisuus.com,  020 779 0961

Share This