0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

POHJOIS-SAVON PÄÄTTÄJÄT KOKOONTUIVAT SANKOIN JOUKOIN IISVEDELLE

 

Sahojen Vaikuttajaverkostokiertue kokoontui aurinkoisen viikon aluksi Iisvedelle. Iisveden Metsä Oy:n historian havinaa nähneessä pääkonttorissa oli paikalla pitkälti toistakymmentä Savon alueen vaikuttajaa, mukaan lukien kansanedustaja Marko Kilpi (kok) ja Suonenjoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kirsi Nuutinen (kesk) ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pauliina Kovanen (kesk).

Iisveden Metsän toimitusjohtaja Tommy Lindström kertoi vuonna 1924 perustetun sahan olevan Suomen vanhin keskeytyksettä saman nimen alla toiminut sahayritys. Sahan pitkän perinteen mukaisesti asiakaslähtöisyys on edelleen toiminnan ytimessä. Tuotteista yli 80 % päätyy vientiin.

−Tuotamme sitä, mitä muut eivät tuota. Nousut ovat loivempia, mutta laskutkin ovat sitten hieman vähemmän pelottavia, kuvasi Tommy Lindström toiminnaltaan ketterän sahan matkaa herkkäsuhdanteisella alalla.

Lindström kertoi liikevaihdosta yli 80 % jäävän maakuntaan puunmyyntituloina, palkkoina ja palkkioina. Saha näkyy paikkakunnalla myös muulla tavoin: yhteistyö paikallisen kaukolämpöyhtiön kanssa tarkoittaa, että sahauksen sivutuotteena syntyvällä bioenergialla saadaan lämmitettyä jopa 10 000 lähialueiden pientaloa. Energiakriisissä sahojen merkitys on korostunut entisestään.

−Meillä on 52 suoraa työntekijää ja 35 henkilöä on suorassa urakkasuhteessa päivittäin kanssamme tekemisissä. Tämän lisäksi tulevat vielä välilliset työpaikat, joten pienehkönkin sahan työllistävä merkitys pienellä paikkakunnalla on huomattava.

Lindström muistutti myös sahojen olevan vakaa työllistäjä. Jotain asiasta kertoo se, että Iisveden Metsällä on eräästä perheestä töissä jo viides sukupolvi. Lomautuksia itsenäisellä sahalla ei ole ollut ja työntekijöistä pidetään muutenkin hyvää huolta.

Puumarkkinoiden toimivuuden Lindström kertasi olevan avainasemassa sahan toiminnan kannalta. Hän toivoi päättäjiltä myös vahvaa roolia investointien mahdollistajina.

 

Reagoijasta aloitteen tekijäksi

Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto toivoi esityksessään Suomelta aloitteellisuutta metsäasioihin.

−Meillä tulisi olla aloitteellisuutta enemmän EU-asioissa sen sijaan, että otamme EU:sta tuleat aloitteet neuvottomina vastaan. Lisäksi haluaisin perään kuuluttaa toimivaa teollisuuspolitiikkaa, jota voitaisiin ajaa perustamalla yksi ministeriryhmä. Kustannuskilpailukykyä suhteessa verrokkimaihin ei pidä menettää.

Aalto otti kantaa energian käytön omavaraisuuteen ja peräsi puupohjaisen energian käytön sallimista myös jatkossa. Alemman tieverkoston kunto herätti huolta Aallossa, ja sai paikalla olevat päättäjät käymään aktiivista keskustelua mahdollisista toimenpiteistä. MTK:n Seppo Niskanen toivoi aktiivisuutta myös tiekunnilta ja kertoi yksityisteiden kunnostamiseen jäävän varoja jopa käyttämättä.

 

Sahat osana Suomen huoltovarmuutta

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi kertoi kommenttipuheenvuorossaan allekirjoittavansa Aallon esityksessä mainitut toiveet päättäjille.

−Asia on juuri näin, kuten Aalto esitti. Ei ole kestävää, että ulkoa päin määritellään metsiemme tilanne. Näkisin sahoilla olevan tärkeän roolin myös omavaraisuuden ja huoltovarmuuden kannalta. Kotimainen arvoketju korostuu epävarmassa maailmanpoliittisessa tilanteessa.

Kilpi otti kantaa myös tieverkoston nykytilaan ja sanoi kantavansa huolta tiestön kunnosta.

−Pienemmillä teillä kulkevan henkilömäärän lisäksi pitäisi myös tarkastella teillä kulkevaa arvoa.

Vierailu oli osa Sahateollisuus ry:n ja sen jäsensahojen järjestämää koko syksyn kestävää Sahojen Vaikuttajaverkostokiertuetta. Kiertueen tavoitteena on tehdä alaa päättäjille tutuksi, tuoda esiin toimintaympäristöä koskevien päätösten vaikutuksia sahojen toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn sekä avata toimialan alueellista ja valtakunnallista roolia.

LISÄTIEDOT

Tommy Lindström, tommy.lindstrom@iisveden.fi, 040 900 7583

Tino Aalto, tino.aalto@sahateollisuus.com, p. 050 574 8713

Share This