0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

KYMENLAAKSON JA HELSINGIN PÄÄTTÄJÄT KOOLLA HAMINASSA

Sahojen Vaikuttajaverkosto –kiertueen toiseksi viimeistä tapahtumapäivää vietettiin Haminassa Södran sahalla, johon saapui monilukuinen joukko alueen päättäjiä ja vaikuttajia. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Suna Kymäläisen ja perussuomalaisten kansanedustaja Sheikki Laakson lisäksi alan ajankohtaisia teemoja olivat puimassa perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokas Kari Mouhu sekä maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön virkamiehiä, varapuhemiehen erityisavustaja sekä aluekehittämisyhtiö Cursor Oy:n ja Kymeenlaakson liiton edustajat. 

Sahan toimitusjohtaja Tomi Liikkanen kertoi vierailuiden olevan harvinaista herkkua Haminassa ja totesi olevansa iloinen kokoustilan täyttymisestä. Alkuun Liikkanen esitteli ruotsalaisomisteisen Södran yrityksenä ja kertoi Haminan sahan toiminnasta, tuotteista ja markkinoista. Vieraat olivat kiinnostuneita kuulemaan myös työvoiman alueellisesta saatavuudesta sekä esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudesta sopivan työvoiman kouluttamiseksi.

– Meillä on ollut hyviä nuoria kesätyöntekijöinä ja myönteisiä kokemuksia myös oppisopimuskoulutuksesta. Työvoiman saatavuus on kuitenkin ongelma, joka tulee vain pahenemaan. Jo nyt pulaa on esimerkiksi kunnossapidon ja sähköautomaation osaajista, Liikkanen kertoi.

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n Jarkko Harjula otti osaa keskusteluun ja kuvasi yhtiössä pohditun erilaisia hankkeita työvoiman saatavuuden parantamiseksi sekä erilaisten polkujen luomiseksi, jotta työn tarjoamisen ja vastaanottamisen kynnys ulkomaiselle työvoimalle alenisi. 

Vahvempaa sitoutumista teollisuuspolitiikassa

Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto kertoi omassa puheenvuorossaan sahateollisuuden nauttineen parin vuoden ajan suotuisasta suhdanteesta, mutta totesi parhaiden päivien olevan takana. Se, kuinka syvälle talous ja markkina lähitulevaisuudessa painuvat, on vielä arvoitus. 

– Johtavien tutkimuslaitosten mukaan talouskehityksen ennustaminen on tällä hetkellä ehkä vaikeampaa kuin koskaan aikaisemmin. 

Aalto kuvasi sahateollisuuden merkitystä Suomelle vertaamalla esimerkiksi vuoden 2021 vientituloja, 2,8 miljardia euroa Suomen työttömyysturvaan, 2,87 miljardiin euroon. Hän toivoikin päättäjiltä vahvempaa sitoutumista teollisuuden toimintaympäristön haasteiden ratkaisemiseen ja haki vertailukohtaa Ruotsista, suomalaisen sahateollisuuden merkittävästä kilpailijamaasta.

– Naapurimaa on teollisuuspolitiikassaan merkittävästi Suomea edellä. Ruotsissa yrityksille ollaan lähiaikoina myöntämässä esimerkiksi energiatukia, mikä heikentää jälleen suomalaisten toimijoiden kilpailuasemaa. 

Teollisuutta kiinnostavista uusien tukimuotojen tarpeista toimitusjohtaja nosti esiin sähkön pientuotannon mahdollistavien CHP-laitosten investointituen. Kyse ei ole vain teollisuuden oman sähkönkäytön tukemisesta, vaan kansallisesta edusta. 

– Epävarmoina aikoina sahoilla tapahtuva hajautettu sähköntuotanto lisäisi sekä käytettävissä olevan sähkön määrää että koko maan huoltovarmuutta.

Koulutusta ei saa unohtaa

Kymenlaakson liiton aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen huomautti Aallon esityksen jälkeen maakunnan strategian kulkevan kilpailukyvyn säilyttämisen osalta käsi kädessä Sahateollisuuden viestien kanssa. Kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd) yhtyi Lehtisen kommenttiin ja muistutti alueen elävän metsistään ja teollisuudestaan. Hän kiitti mahdollisuudesta päivittää saha-alan kuulumisia ja muistutti puheenvuorossaan logistiikan, viennin ja ympäristökysymysten kietoutuvan erottamattomasti toisiinsa. Tämän vuoksi hän peräänkuulutti päätöksentekoon kokonaisvaltaista, eri alat ja eri seikat huomioivaa kulttuuria. Kymäläinen kantoi huolta myös koulutuksesta ja työvoiman saatavuudesta.

– On elinehto, että koulutukseen tarjotaan jatkossa tukea ja resursseja. Myös alan on huolehdittava ja otettava vastuuta siitä, että kotimaisia osaajia kasvaa alalle jatkossakin, ja suomalaisten hyvä maine alan osaajina säilyy maailmalla myös tulevaisuudessa.

Päivä päättyi sahakierrokseen. Vierailu oli osa Sahateollisuus ry:n ja sen jäsensahojen järjestämää koko syksyn kestävää Sahojen Vaikuttajakiertuetta. Kiertueen tavoitteena on tehdä alaa päättäjille tutuksi, tuoda esiin toimintaympäristöä koskevien päätösten vaikutuksia sahojen toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn sekä avata toimialan alueellista ja valtakunnallista roolia.

LISÄTIEDOT

Tomi Liikkanen, tomi.liikkanen@sodra.com, 040 826 7884

Tino Aalto, tino.aalto@sahateollisuus.com, p. 050 574 8713

Share This