0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4
Yhteinen tiedote 6.2.2023 – MTK, Teollisuusliitto, Sahateollisuus

KESTÄVÄN KASVUN TEKIJÄT – PIDETÄÄN HUOLI SUOMEN MENESTYKSESTÄ

Suomen kestävän kasvun tekijät löytyvät aktiivisesta teollisuuspolitiikasta, kuljetusten turvaamisesta, ammatillisen koulutuksen ja työn kunnianpalautuksesta sekä uusiutuvan raaka-aineen saatavuuden varmistavasta metsäpolitiikasta. Näin listaavat yhteiset tavoitteensa uuteen eduskuntaan valittaville päättäjille Teollisuusliitto, Sahateollisuus ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK.

Kansantalouden kannalta ratkaisevan tärkeän tuotantotalouden yrityksissä on nyt tarjolla paljon työtä. Yhteinen haaste on löytää näihin töihin tekijöitä.

”Kädentaitoja vaativa työ – alkutuotannosta teollisuuteen – on palautettava sille kuuluvaan arvoonsa. Suunnan kääntäminen vaatii päättäjiltä tekoja ja sitoutumista toimialojen tulevaisuuteen”, totesi Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto tiistaina Helsingissä. Aalto puhui Teollisuusliiton, Sahateollisuuden ja MTK:n yhteisiä vaalitavoitteita linjanneessa tilaisuudessa.

Järjestöt painottavat, että nuorille on luotava koulutuspolkuja, jotka takaavat työvoiman saatavuuden myös kasvukeskusten ulkopuolella, missä teollisten toimialojen työpaikat usein sijaitsevat.

”Ammatillisen koulutuksen rahoitus on rajattava sopeutustoimien ulkopuolelle. Ammattitaitoista työvoimaa on voitava kouluttaa koko maassa. Oppisopimuskoulutusta on tässä perusteltua lisätä”, Aalto listasi.

Uusi ministeriryhmä koordinoimaan ja päättämään teollisuuspolitiikasta

Järjestöt odottavat seuraavalta eduskunnalta ja hallitukselta aktiivista teollisuuspolitiikkaa, joka vahvistaa kilpailukykyä ja luo työtä ja toimeliaisuutta ympäri Suomen. Tämä vaatii myös avainministereistä kootun uuden teollisuuspolitiikanministeriryhmän perustamista.

”Sitoudutaan päätöksissä siihen, ettei teollisuuden kustannuksia kasvateta suhteessa verrokkimaihin”, Sahateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Tommi Sneck painotti.

Erityistä huolta järjestöt kantavat kuljetuskustannusten nopeasta noususta. Kalliin polttoaineen lisäksi niitä nostaa etenkin ruoka- ja metsäsektorin kuljetuksille tärkeän alemman tieverkon heikkenevä kunto.

”Panostetaan alempaan tieverkostoon aiempaa enemmän ja käännetään teiden kunto paremmalle tasolle.  Otetaan myös ammattidiesel käyttöön ja huolehditaan siitä, etteivät logistiikan kustannukset nouse”, Sneck sanoi.

Päätösvalta metsistä pidettävä kansallisissa käsissä

Järjestöt muistuttivat, ettei kotimaista jalostusta ja työpaikkoja ole ilman raaka-aineiden menestyvää alkutuotantoa. Sekä kotimaassa että EU:n tasolla on kuitenkin käynnissä säädöshankkeita, jotka pahimmillaan rajoittaisivat suuressa mitassa metsätalouttamme.

”Kestävä suomalainen metsätalous varmistaa metsien pysymisen hiilinieluina, huomioi luontoarvot sekä tuottaa tasaisesti puuta jalostuksen eri tarpeisiin. Pidetään huoli, että päätösvalta metsistä pysyy kansallisissa käsissä”, MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola vetosi tilaisuudessa.

Järjestöt nostivat esiin metsäsektorin merkityksen koko Suomelle ja suomalaisten hyvinvoinnille.

”Metsät tuottavat Suomelle työpaikkoja, vienti- ja verotuloja sekä kaikille avoimia luontoelämyksiä. Uusiutuvien metsien avulla pystymme kestävästi korvaamaan fossiilisia raaka-aineita ja energiaa. Omavaraisuus luo turvaa epävakaana aikana”, MTK:n Tiirola painotti.

Lisätietoja:

Tommi Sneck
Hallituksen puheenjohtaja
Sahateollisuus ry

+358 40 549 8218

Share This