0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

PUUN SAATAVUUS VARMISTETTAVA

Vaalit on käyty ja tulos selvillä. Seuraavaksi ryhdytään hallitusneuvotteluihin ja edessä ovat teollisuuden toimintaympäristön näkökulmasta kriittiset viikot. Kokonaiskuvan kannalta on tärkeää, että Suomen julkinen talous saadaan oikeille raiteille. Tavoitteen toteutuminen vaatii poliittiselta päätöksenteolta korostetun vahvaa ja johdonmukaista kilpailukykyasioiden huomiointia.

Sahateollisuuden kilpailukyvylle olennaista on, että tuleva hallitus sitoutuu puun saatavuuden varmistamiseen. Kirjaus tästä voisi käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikissa relevanteissa päätöksissä vaikutukset tarkasteltaisiin tämän periaatteen kautta, minkä jälkeen päätöksiä tehtäisiin siten, ettei tukkipuun saatavuutta heikennetä. Nyt esimerkiksi valtion metsät ovat nousseet poliittisessa keskustelussa monenlaisten toiveiden täyttäjiksi ja ajoittain niiden merkitys teollisuuden kannalta on unohdettu.

Metsähallituksen monikäyttömetsissä vuotuinen kasvu on noin 13 miljoonaa kuutiota ja kestävä hakkuumahdollisuus 9 miljoonaa kuutiota vuodessa. Metsähallitukselle asetettujen, metsien käyttöä rajoittavien yhteiskunnallisten velvoitteiden mukainen, luonnonvarasuunnitteluun sisältyvä kestävä hakkuumahdollisuus on 6,5 miljoonaa kuutiota vuodessa ja toteutuneet hakkuut ovat tätäkin pienempiä.

Kun näitä lukuja tarkastellaan vaalipiireittäin huomataan, että edellä mainitusta 6,5 miljoonasta kuutiosta yli kaksi miljoonaa kuutiosta sijaitsee Lapin vaalipiirin alueella.

Tärkeää on, ettei valtion metsien hakkuumahdollisuuksia pienennetä nykytilanteeseen verrattuna. Pohjoisilla leveysasteilla ei yksityisistä metsistä löydy vastaavia määriä puuta korvaajaksi.

Sahateollisuuden tuotteilla luodaan alueellista toimeliaisuutta ja taistellaan myös ilmastonmuutosta vastaan, sillä hiili sitoutuu puutuotteisiin pitkiksi ajoiksi. Lapin kuusi kansanedustajaa ovatkin tulevina viikkoina keskeisessä roolissa siinä, että valtakunnan tasolla huolehditaan ilmastoystävällisen teollisuuden kilpailukyvystä ja varmistetaan tukkipuun saatavuus.

Jussi Vaara
hallituksen puheenjohtaja, Veljekset Vaara Oy

Tino Aalto
toimitusjohtaja, Sahateollisuus ry

Share This